Večeras je održana 13. sjednica dubravskog predstavničkog tijela. Pred vijećnicima je bilo 14 točaka dnevnog reda i sve su usvojene, a sjednica je započela svečanom prisegom.

Naime, novom vijećnicom Općinskog vijeća Općine Dubrava postala je Gabriela Kovačić iz Graberca izabrana s liste Hrvatske demokratske zakednice.