Franjo Poljak: U Općinu Sveti Petar Orehovec ulaže se više od 60 milijuna kuna, a izrazito sam protiv neetičnog poslovanja bioplinara

15. rujna 2020. Autor: prigorski.hr Izjava dana