Komična predstava “Ambulanta u Gruntovcu” danas je nasmijala okupljene u Hotelu “Kalnik” u Križevcima. Za dobru zabavu zadužen je bio KUD Gruntovec.

Pogledajte video i fotografije s predstave.

ambulanta-gruntovec-01 ambulanta-gruntovec-02 ambulanta-gruntovec-03 ambulanta-gruntovec-04 ambulanta-gruntovec-05 ambulanta-gruntovec-06 ambulanta-gruntovec-07 ambulanta-gruntovec-08 ambulanta-gruntovec-09 ambulanta-gruntovec-10 ambulanta-gruntovec-11 ambulanta-gruntovec-12 ambulanta-gruntovec-13 ambulanta-gruntovec-14 ambulanta-gruntovec-15 ambulanta-gruntovec-16 ambulanta-gruntovec-17 ambulanta-gruntovec-18 ambulanta-gruntovec-19 ambulanta-gruntovec-20 ambulanta-gruntovec-21 ambulanta-gruntovec-22 ambulanta-gruntovec-23 ambulanta-gruntovec-24 ambulanta-gruntovec-25 ambulanta-gruntovec-26 ambulanta-gruntovec-27