U koprivničkoj Osnovnoj školi „Đuro Ester“ u četvrtak je održana vježba evakuacije i spašavanja koja je simulirala potres i oštećenje školske zgrade.

U vježbi su evakuirani učenici i djelatnici školske zgrade OŠ „Đuro Ester“, sportske dvorane, Obrtničke škole i Srednje škole na okolne javne površine.

Tema vježbe bila je gašenje požara, evakuacija i spašavanje učenika i zaposlenika zbog urušavanja dijela zgrade i požara u Osnovnoj školi Đuro Ester. Urušavanje zgrade izazvano je potresom.

Vjezba_evakuacije_i_spasavanja_OS_Duro_Ester_46

Cilj vježbe bila je praktična provjera Plana evakuacije i spašavanja učenika i djelatnika Osnovne škole „Đuro Ester“ i spašavanje učenika i djelatnika u slučaju potresa i požara. Promatrala se brzina i osposobljenosti djelatnika i polaznika škole za postupanje u slučaju izvanrednih situacija i valjanosti predviđenih pravaca evakuacije. Vježbom se ujedno provjerila i suradnja svih žurnih službi u kriznim situacijama, a uključenih u akciju prema Planu evakuacije i spašavanja Osnovne škole.

Vjezba_evakuacije_i_spasavanja_OS_Duro_Ester_39

Pokaznoj vježbi u funkciji načelnice Stožera civilne zaštite grada Koprivnice prisustvovala je zamjenica gradonačelnika Ksenija Ostriž. Vježbu je pratio i gradonačelnik Mišel Jakšić.

Scenarij vježbe bio je da je u četvrtak, 24. studenoga u 10 sati potres pogodio Grad Koprivnicu te izazvao materijalnu štetu zgrade OŠ „Đuro Ester“ s urušavanjem zgrade i požarom.

Vjezba_evakuacije_i_spasavanja_OS_Duro_Ester_22

Djelatnici škole evakuiraju učenike iz zgrade. Učitelji utvrđuju da dvoje učenika i jedan djelatnik nisu izašli iz zgrade. Prijavljuje se vatrogasnoj službi (ravnateljica) koji vrše unutarnju navalu i gase požar. Pronalaze dva učenika, iznose ih i predaju djelatnicima Zavoda za hitnu medicinu Koprivničko-križevačke županije – Hitna medicinska služba – Ispostava Koprivnica.

Vjezba_evakuacije_i_spasavanja_OS_Duro_Ester_45 Vjezba_evakuacije_i_spasavanja_OS_Duro_Ester_42 Vjezba_evakuacije_i_spasavanja_OS_Duro_Ester_35 Vjezba_evakuacije_i_spasavanja_OS_Duro_Ester_31 Vjezba_evakuacije_i_spasavanja_OS_Duro_Ester_28 Vjezba_evakuacije_i_spasavanja_OS_Duro_Ester_25 Vjezba_evakuacije_i_spasavanja_OS_Duro_Ester_17 Vjezba_evakuacije_i_spasavanja_OS_Duro_Ester_12 Vjezba_evakuacije_i_spasavanja_OS_Duro_Ester_08 Vjezba_evakuacije_i_spasavanja_OS_Duro_Ester_09