šŸ–¼ļø|šŸŽ¦ 13. Dani hrvatskih svetaca i blaženika ā€“ Dan službenice Božje Ane Marije Marović (2. dan)

29. svibnja 2021. Autor: prigorski.hr Vjera šŸ–¼ļø|šŸŽ¦ 13. Dani hrvatskih svetaca i blaženika ā€“ Dan službenice Božje Ane Marije Marović (2. dan)


Pretprogramom i misom koju je u čast službenice Božje Ane Marije Marović predvodio duhovnik Hrvatskoga katoličkoga liječničkoga druÅ”tva don Ivan Bodrožić te okruglim stolom ā€žSvetost i zdravljeā€œ u Križevcima su u petak 28. svibnja 2021. nastavljeni 13. Dani hrvatskih svetaca i blaženika.

Svečanost je započela predstavljanjem službenice Božje Ane Marije Marović koje su izveli članovi Hrvatskoga katoličkoga liječničkoga druÅ”tva: Nediljka RogoÅ”ić, Andrea KoŔčec i fra Draženko Tomić.
Zatim je don Ivan Bodrožić predvodio misno slavlje. Koncelebrirali su župnik križevačke župe sv. Ane Stjepan Soviček i duhovnik zagrebačke podružnice Hrvatskoga katoličkoga liječničkoga druÅ”tva fra Draženko Tomić.

U propovijedi je dr. Bodrožić izrazio radost Å”to na Danima hrvatskih svetaca i blaženika može progovoriti o Bokeljki porijeklom iz Dobrote koja je svoju svetost ostvarila kao redovnica u Veneciji. Njenu je duhovnost usporedio s duhovnoŔću starih monaha iz prvih krŔćanskih vremena. Skrbila se za ljude s rubova druÅ”tva, rekao je propovjednik i naglasio da je po tome aktualna i danas. Govorio je o tome kako se službenica Božja odrekla svojih mnogih umjetničkih darova kako bi se se u potpunosti posvetila Gospodinu. ā€žI danas su nam potrebne odvažne i svete žene poput Ane Marije Marović, koje će se Kristu, vođene njegovom ljubavlju, posvetiti potpunoā€œ, zaključio je dr. Bodrožić i na kraju mise poveo molitvu za proglaÅ”enje Ane Marije Marović blaženom.

Glazbeni obol euharistiji dao je Oratorijski zbor crkve sv. Marka u Zagrebu ā€žCantores sancti Marciā€œ, uz dirigenta Juricu Petra Petrača.

Nakon mise održan je okrugli stol ā€žSvetost i zdravljeā€œ. Sudjelovali su križevački grkokatolički biskup mons. Milan Stipić, predsjednik Hrvatskoga katoličkoga liječničkoga druÅ”tva dr. Rok Čivljak, i član obitelji zaslužne za promicanje Å”tovanja Ane Marije Marović Marko Perčin. Sudjelovao je i predstavnik Hrvatske bratovÅ”tine Bokeljska mornarica 809. Ivan Petković. Kroz program je vodila novinarka Nikolina Marović.

Cjelokupan program iz križevačke župne crkve sv. Ane mogao se pratiti preko facebooka portala prigorski.hr, Hrvatskoga katoličkog radija i Radio Marije.

dan30 dan31 dan32 dan33 dan34 dan35 dan36 dan37 dan38 dan39 dan40 dan41 dan42 dan43 dan44 dan45 dan46 dan48 dan49

Facebook Comments