FOTO Srednja gospodarska škola uspješno odradila treću fazu Eramus+KA2 projekta

11. svibnja 2018. Autor: prigorski.hr Križevci FOTO Srednja gospodarska škola uspješno odradila treću fazu Eramus+KA2 projekta


Uspješno je odrađena i treća, završna faza projekta Eramus+KA2 pod nazivom „Osiguranje resursa za zadovoljenje primarnih potreba kroz održivo gospodarenje poljoprivrednim površinama“  na kojem je sudjelovalo 32 učenika i 6 voditelja iz srednjih poljoprivrednih škola partnera u projektu Gussing (Austrija), Kapošvar (Mađarska) i Križevci (Hrvatska).

Program projekta je u potpunosti realiziran kroz prezentacije i posjete tvrtkama i poljoprivrednim gospodarstvima kao i kroz upoznavanje kulturnih i povijesnih znamenitosti grada Križevaca i Zagreba.

Sudionici su upoznati sa djelatnosti SGŠ Križevci  kroz prezentacija učenika na projektu i Visokog gospodarskog učilišta Križevci kao mogućnosti za nastavak školovanja, a o čemu je izvijestila dekanica dr.sc. Marijana Ivanek-Martinčić.

Na primanju kod gradonačelnika grada Križevaca Marija Rajna polaznici su upoznati sa planovima razvoja grada u cilju energetske učinkovitosti. Voditelj projekta Damir Bolfek gradonačelniku je prezentirao odrađene faze projekta i program projekta u Križevcima. Tijekom provedbe projekta u Križevcima učenici su stekli nova znanja o:

  • Zatvorenim ciklusima  proizvodnje u praktikumima SGŠ Križevci, od proizvodnje hrane za stoku do finalnih mliječnih proizvoda kao i proizvodnji u voćarskom praktikumu i prodaje istih. ( prezentirali: Gordan Bužić bacc.ing.agr. i Mislav Drokan struč. spec. oec. agr. i Ivanka Juraić bacc. ing. agr.)
  • Prednosti korištenja robota za mužnju krava na OPG Panić.
  • Važnosti biološke raznolikosti u cilju održivog razvija i GEN banke sjemena na VGUK-Križevci. (dr.sc.Vesna Samobor)
  • Mogućnostima financiranja održivog razvoja u poljoprivredi od strane Ministarstva poljoprivrede. (Pomoćnik ministra poljoprivrede Krešimir Ivančić, dipl.ing.agr.)
  • Utjecaju klimatskih promjena na poljoprivredu u Hrvatskoj u smislu održivog razvoja (dr.sc. Višnja Vučetić DHMZ), te meteorološkim mjerenjima na meteorološkoj stanici  uz školu i u voćnjaku i korištenjem tih podataka. (Ines Srzić dipl.ing.fiz. DHMZ)
  • Obnovljivim izvorima energije sa težištem na proizvodnji bio plina iz raznih vrsta biomase (prezentirao Mario Jembrek) te korištenju bioplina za grijanje i proizvodnju električne energije obilaskom pogona bioplinara Energija Gradec i Bioplinara organica  d.o.o. Kalnik1 u Gregurovcu.
  • Načinom zbrinjavanja otpada u Križevcima i korištenju biomase i toplinske pumpe za grijanje zgrade Komunalnog poduzeća Križevci. (dipl.ing.biologije Dijana Mijač Dretar)
  • Novim tehnologijama u cilju održivog razvoja posjetom tvrtki Rimac koja proizvodi električne automobile i bicikle.
  • Kulturnim i povijesnim znamenitostima grada Križevaca i grada Zagreba.

Posebna dimenzija projekta je i međusobno druženje učenika škola iz triju zemalja. Diseminaciju treće faze projekta učenici triju škola proveli su kroz prezentacije ispred ravnatelja škola  i svih sudionika projekta. Sudionici projekta primili su od ravnatelja SGŠ Križevci certifikate i prigodne poklone.

Nakon diseminacije projekta u Križevcima održan je sastanak ravnatelja škola i voditelja projekta na kojem je dogovoren nastavak rada na projektu u rujnu 2018. godine s ciljem izrade priručnika u tiskanom i elektroničkom obliku koji bi sadržavao znanja i iskustva stečena tokom provedbe projekta a koristio bi se kao nastavni materijal.

Voditelj projekta je Damir Bolfek.

New Picture (2) New Picture (3) New Picture (4) New Picture (5) New Picture (6) New Picture (7) New Picture (8) New Picture (9) New Picture (10) New Picture (11) New Picture (12) New Picture (13) New Picture (14) New Picture (15) New Picture (16) New Picture (17) New Picture (18) New Picture (19) New Picture (20) New Picture (21) New Picture (22) New Picture (23) New Picture (24) New Picture (25) New Picture (26)

db/prigorski.hr