Treći dan je održavanja Križevačkog velikog spravišča. Živo je u gradu, a tijekom cijelog dana održavaju se brojni programi.

Dan će završiti predstavom i koncertom Dražena Zečića.

nedjelja-dopodne-01 nedjelja-dopodne-02 nedjelja-dopodne-03 nedjelja-dopodne-04 nedjelja-dopodne-05 nedjelja-dopodne-06 nedjelja-dopodne-07 nedjelja-dopodne-08 nedjelja-dopodne-09 nedjelja-dopodne-10 nedjelja-dopodne-11 nedjelja-dopodne-12 nedjelja-dopodne-13 nedjelja-dopodne-14 nedjelja-dopodne-15 nedjelja-dopodne-16 nedjelja-dopodne-17 nedjelja-dopodne-18 nedjelja-dopodne-19 nedjelja-dopodne-20 nedjelja-dopodne-21 nedjelja-dopodne-22 nedjelja-dopodne-23 nedjelja-dopodne-24 nedjelja-dopodne-25 nedjelja-dopodne-26 nedjelja-dopodne-27 nedjelja-dopodne-28 nedjelja-dopodne-29 nedjelja-dopodne-30 nedjelja-dopodne-31 nedjelja-dopodne-32 nedjelja-dopodne-33 nedjelja-dopodne-34 nedjelja-dopodne-35 nedjelja-dopodne-36 nedjelja-dopodne-37 nedjelja-dopodne-38 nedjelja-dopodne-39 nedjelja-dopodne-40 nedjelja-dopodne-41 nedjelja-dopodne-42 nedjelja-dopodne-43 nedjelja-dopodne-44 nedjelja-dopodne-45 nedjelja-dopodne-46 nedjelja-dopodne-47 nedjelja-dopodne-48 nedjelja-dopodne-49 nedjelja-dopodne-50 nedjelja-dopodne-51 nedjelja-dopodne-52 nedjelja-dopodne-53 nedjelja-dopodne-54 nedjelja-dopodne-55 nedjelja-dopodne-56 nedjelja-dopodne-57 nedjelja-dopodne-58 nedjelja-dopodne-59 nedjelja-dopodne-60