Komunalije Đurđevac predstavile aktivnosti na kapitalnom infrastrukturnom projektu kojim će se unaprijediti sustav javne vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području aglomeracije Đurđevac, Virje, Ferdinandovac i Podravske Sesvete

Na današnjoj tiskovnoj konferenciji u Čepelovcu, na mjestu gdje će biti izgrađena nova vodosprema, predstavljen je tijek radova u okviru projekta “Izgradnja vodokomunalne infrastrukture aglomeracija Đurđevac, Virje, Ferdinandovac i Podravske Sesvete”.

“Trenutno se nalazimo na gradilištu vodospreme Čepelovac, čija je vrijednost 14,6 milijuna kuna, a ona nam je vrlo bitna radi ekonomičnog poslovanja samog sustava vodoopskrbe jer se nalazimo na najvišoj točki našeg vodoopskrbnog sustava. Na taj način omogućujemo gravitacijsko funkcioniranje sustava, štedimo energiju, a time onda održavamo i cijenu vodne usluge na vrlo niskim razinama. Izgradnjom vodovodne i kanalizacijske mreže omogućit će se priključenje 11 300 stanovnika na sustav javne odvodnje i više od 9 000 stanovnika na sustav odvodnje “, kazao je direktor Komunalija Đurđevac, Tomislav Kolarić.

aglomeracija-cepelovac-13

Željko Lacković, predsjednik Gradskog vijeća Grada Đurđevca, poručio je kako je suradnja s Hrvatskim vodama od neizmjerne važnosti za ovakve projekte te je pozvao sve medije da “izvještavaju o temama koje daju perspektivu i optimizam za ostanak ljudi u ovom prekrasnom dijelu Hrvatske”.

aglomeracija-cepelovac-16

“Radovi se izvode u Čepelovcu i drugim okolnim mjestima. Ovdje se postavlja oplata gdje će biti buduća vodosprema. Svakodnevno je prisutno od 8-10 grupa koje izvode radove. Ukupno je prisutno i po 5o ljudi po svakoj jedinici. Ulazimo u vremensko razdoblje koje nam ne pogoduje, ali svaki lijepi dan koristimo za napredak radova. Ovim putem molim stanovnike Đurđevca i okolice za razumijevanje i strpljenje vezano za stanje cesta tijekom radova, čija će sanacija slijediti nakon završetka izgradnje”, poručio je Krešimir Habijanec, čelni čovjek Bistre.

aglomeracija-cepelovac-18

“Ovo je najveći infastrukturni projekt na području Grada Đurđevca i područnih općina, ne samo po iznosu, već i po značaju. Realizacijom ovog projekta bit će ostvaren velik broj priključaka. Također pripremamo i male aglomeracije koje se financiraju europskim sredstvima pa će tako na području grada Đurđevca i okolnih općina mogućnost priključka na vodoopskrbu biti 100%, a mogućnost priključka na odvodnju gotovo 100%”, kazao je gradonačelnik Grada Đurđevca, Hrvoje Janči.

aglomeracija-cepelovac-21

“Rezultat je u nekim dijelovima već vidljiv, upravo zato što su u pripremnom periodu ovog projekta donešene njegove ključne odrednice. Preduvjeti za njegovo ostvarenje napravljeni su “ispod radara” što je omogućilo činjenicu da ovaj projekt trenutno ne prepoznaje ozbiljnih problema. Uvjeren sam da će se, prepoznajući snagu tvrtke izvođača radova, ovaj posao odraditi kako treba”, zaključio je zamjenik Davor Vukmirić, zamjenik generalnog direktora Hrvatskih voda.

Predviđa se da će radovi trajati do 31.12.2023., a projektom će biti obuhvaćena naselja: Đurđevac, Čepelovac, Budrovac, Ferdinandovac, Podravske Sesvete, Kloštar Podravski, Budančevica, Prugovac, Kozarevac, Virje, Šemovci, Hampovica, Delovi i Novigrad Podravski.

Ukupna vrijednost projekta trenutno iznosi 352.516.263,55 HRK (s PDV-om), a procjenjuje se da će troškovi, nakon svih provedenih postupaka javne nabave, iznositi 430.735.181,81 HRK (s PDV-om). Projekt se sufinancira sredstvima iz Kohezijskog fonda u iznosu od 196.280.281,42 HRK (69,60 %) dok će se preostali dio osigurati iz nacionalnih sredstava (državnog proračuna, Hrvatskih voda i jedinica lokalne samouprave – Općina Ferdinandovac, Virje, Novigrad Podravski, Kloštar Podravski, Novo Virje te Grada Đurđevca).

Na konferenciji su, osim spomenutih istaknutih uzvanika, sudjelovali i predstavnici izvođača, stručnog nadzora te predstavnici Izvršitelja promidžbe projekta Projekt jednako razvoj d.o.o. kao i brojni predstavnici medija.

aglomeracija-cepelovac-25aglomeracija-cepelovac-01 aglomeracija-cepelovac-02 aglomeracija-cepelovac-03 aglomeracija-cepelovac-04 aglomeracija-cepelovac-05 aglomeracija-cepelovac-06 aglomeracija-cepelovac-07 aglomeracija-cepelovac-08 aglomeracija-cepelovac-09 aglomeracija-cepelovac-10 aglomeracija-cepelovac-11 aglomeracija-cepelovac-12 aglomeracija-cepelovac-14 aglomeracija-cepelovac-15 aglomeracija-cepelovac-17 aglomeracija-cepelovac-19 aglomeracija-cepelovac-20 aglomeracija-cepelovac-22 aglomeracija-cepelovac-23 aglomeracija-cepelovac-24 aglomeracija-cepelovac-26 aglomeracija-cepelovac-27 aglomeracija-cepelovac-28 aglomeracija-cepelovac-29