Predavanje višeg kustosa Gradskog muzeja Križevci, Ozrena Blageca, na temu Kulturne baštine Križevaca i Hrvatske, održano je danas u prostorijama društva Lipa u Domu sv. Marka Križevčanina. Skup se održao povodom dana kulturne baštine, koji se slavi 23. rujna.

Na početku predavanja, sve prisutne je pozdravila predsjednica Gornjogradskog, dobrotvornog i kulturnog društva Lipa, Danijela Švagelj.

blagec-predavanje-13

Nakon riječi dobrodošlice, viši kustos Gradskog muzeja Križevci, Ozren Blagec, održao je predavanje o kulturnoj baštini Križevaca i Hrvatske. “U 45 minuta možete samo zagrepsti površinu kulturnu baštinu Križevaca”, uvodno je istaknuo Ozren Blagec.

blagec-predavanje-17

Predavanje je bilo podijeljeno na opći dio o kulturnoj baštini, baštini Križevaca, UNESCO-vu listu prirodne i kulturne baštine, nematerijalnu listu UNESCO-ve baštine te kandidacijsku listu Hrvatske za UNESCO.

“Mi smo jedna od rijetkih županija koja nema konzervatorski odjel, već pripadamo pod Bjelovarski”, poručio je predavač.

Navedeni su dijelovi grada Križevaca koji su zaštićeni kao kulturna baština. U zaštićenu nematerijalnu kulturnu baštinu pripada cijeli središnji dio grada, kanonička kurija preko puta katedrale, crkva sv. Marka, kuća Oštrić, Grkokatolička katedrala, crkva sv. Križa, crkva sv. Ane, Majka Božja Koruška i crkva sv. Save.

Također su navedeni i zaštićeni objekti na području grada Križevaca, poput crkve sv. Katarine u Erdovcu, crkva sv. Barbare u Carevdaru, kapele sv. Helene u Svetoj Heleni.

“Na popisu pokretne kulturne baštine nalaze se, između ostalog i brojne inkunabule i knjige iz 16. i 17. stoljeća u Grkokatoličkoj katedrali, kamena plastika u crkvi u Gornjoj Glogovnici i orgulje u crkvi sv. Ladislava u Malom Ravnu”, naveo je Ozren Blagec.

U nastavku predavanja bilo je riječi o UNESCO-voj listi prirodne i kulturne baštine i o hrvatskim lokalitetima, ali i nematerijalnim dobrima koji se nalaze na toj listi.

“Plitvičkim jezerima i Dubrovniku prijetilo je mjesto na ugroženoj listi UNESCA, zbog prevelike turističke eksploatacije”, izdvojio je Blagec.

Na kraju predavanja održana je i kratka rasprava o mogućoj restauraciji zaštićenih objekata u Križevcima, a spomenimo da je događaju nazočio i križevački gradski pročelnik Sandro Novosel.

blagec-predavanje-12blagec-predavanje-10blagec-predavanje-09blagec-predavanje-08blagec-predavanje-07blagec-predavanje-06blagec-predavanje-05blagec-predavanje-04blagec-predavanje-03