FOTO Održana državna stočarska izložba ovaca i koza

14. rujna 2018. Autor: prigorski.hr Sjeverozapadno FOTO Održana državna stočarska izložba ovaca i koza


Od 7. do 9. rujna 2018. godine u Gudovcu je održan 26. jesenski međunarodni bjelovarski sajam, u sklopu kojeg je održana i državna stočarska izložba ovaca i koza koju su organizirali Hrvatski savez uzgajivača ovaca i koza i Hrvatska poljoprivredna agencija.

Sveukupno su izložene 24 kolekcije, od toga 20 kolekcija u ovčarskom i 4 kolekcije u kozarskom dijelu izložbe.  Izložena su grla 12 pasmina ovaca, te 3 pasmine koza.

NAGRAĐENA GRLA U OVČARSKOM DIJELU IZLOŽBE (HRVATSKE IZVORNE PASMINE) – OVNOVI
1. Nagrada: Lička pramenka – Mario Frketić
2. Nagrada: Istarska ovca – Josip Broskvar
3. Nagrada: Krčka ovca – Zoran Mrakovčić

KOLEKCIJE OVACA
1. Nagrada: Lička pramenka – Zdeno Ramljak
2. Nagrada: Lička pramenka – Mario Frketić
3. Nagrada: Ccgaja – Antun Sekulić

ŠAMPIONSKO GRLO U KATEGORIJI HRVATSKE IZVORNE PASMINE
Lička pramenka uzgajivač – Zdeno Ramljak

NAGRAĐENA GRLA U OVČARSKOM DIJELU IZLOŽBE (INOZEMNE PASMINE – HRVATSKI UZGOJ) – OVNOVI
1. Nagrada – Njemački merino – Rodoljub Džakula
2. Nagrada – Solčavsko – jezerska – Jadranka Ožeg
3. Nagrada – Travnička pramenka – Antun Ciprić

KOLEKCIJE OVACA
1. Nagrada – Istočno – frizijska – Jure Golek
2. Nagrada – Njemački merino – Mladen Matika
3. Nagrada – Suffolk – Marijana Repustić

NAGRAĐENA GRLA U OVČARSKOM DIJELU IZLOŽBE  (ROMANOVSKA PASMINA – HRVATSKI UZGOJ) – OVNOVI
1. Nagrada – Marijana Požega
2. Nagrada – Ivan Kišiček
3. Nagrada – Vladimir Vlajinić

KOLEKCIJE OVACA
1. Nagrada – Ivan Kišiček
2. Nagrada – Marijana Požega
3. Nagrada – Branislav Mišljenović

ŠAMPIONSKO GRLO U KATEGORIJI INOZEMNE PASMINE – HRVATSKI UZGOJ
Uzgajivač Predrag Uzelac

NAGRAĐENA GRLA U KOZARSKOM DIJELU IZLOŽBE – JARAC
1. Nagrada – Sanska – Želimir Samardžija
2. Nagrada – Sanska – Darko Ornik
3. Nagrada – Alpina Pavao Vuković

KOLEKCIJE JARICA
1. Nagrada – Alpina – Želimir Samardžija
2. Nagrada – Alpina – Stjepan Kovaček
3. Nagrada – Sanska – Darko Ornik

ŠAMPIONSKO GRLO KOZARSKOG DIJELA IZLOŽBE
Alpina – Uzgajivač – Stjepan Kovaček

ovce1 ovce2 ovce3 ovce4 ovce5 ovce6 ovce7 ovce8 ovce9 ovce10 ovce11 ovce13 ovce14 ovce15 ovce16 ovce17 ovce18 ovce19 ovce20 ovce21ovce22 ovce23 ovce24

prigorski.hr