Konstituirajuća sjednica Savjeta mladih Općine Molve održana je 18. lipnja 2024. godine u Općinskoj vijećnici u Molvama. Sjednicu je otvorio predsjednik Općinskog vijeća, Zdravko Tuba, koji je srdačno pozdravio prisutne i predsjedavao sjednici do izbora predsjednika Savjeta mladih Općine Molve.

Nakon uvodnih riječi, pristupilo se izboru predsjednika i zamjenika predsjednika Savjeta mladih. Za predsjednicu Savjeta mladih odabrana je Petra Maruščec Ormanec, a za zamjenicu predsjednice izabrana je Mihaela Frančić.

Općinski načelnik Zdravko Ivančan čestitao je izabranoj predsjednici i zamjenici predsjednice te se obratio i ostalim članovima. Ohrabrio ih je da budu aktivni i angažirani u radu Savjeta mladih. Potaknuo ih je da se aktivno zauzmu za svoje interese i doprinesu našoj zajednici.

Nadalje, raspravljalo se o budućim planovima, akcijama i zadacima u cilju da Savjet mladih aktivno sudjeluje u kreiranju i provođenju inicijativa koje će poboljšati kvalitetu života mladih u općini Molve.

20240618 161256 20240618 161225