Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu zajedno sa Središnjim savezom hrvatskih uzgajivača simentalskog goveda na 29. Jesenskom međunarodnom bjelovarskom sajmu organizirali su državnu stočarsku izložbu simentalske pasmine goveda.

Austrijski sudac Georg Steiner proglasio je šampionkom kravu Elenu u vlasništvu Božidara Domitrana iz Martinščine u Krapinsko-zagorskoj županiji.

Posebno priznanje Udruge uzgajivača simentalskog goveda Štajerske primio je OPG Bukal iz Praščevca u općini Farkaševac za stoljetnu tradiciju bavljenja uzgojem goveda i redovitom sudjelovanju na izložbama u Gudovcu.

opg bukal2