Na lokaciji Uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Koprivnica,  danas je održana tiskovna konferencija projekta sufinanciranog od strane EU „Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Koprivnica“, a u povodu isporuke opreme i vozila te pregleda aktualnog stanja radova na projektu.

Isporučeni su sljedeća oprema i vozila: kombinirani bager – rovokopač vrijednosti 116.016,33 EUR s PDV-om; teretno vozilo s dizalicom vrijednosti 198.835,36 EUR s PDV-om; dva vozila s visokotlačnim uređajem za ispiranje građevina za javnu odvodnju i specijalno vozilo za pražnjenje septičkih jama ukupne vrijednosti 1.206.035,58 EUR s PDV-om; pokretni agregat – crpka za vodu i mobilni samousisni crpni agregat ukupne vrijednosti 48.410,65 EUR s PDV-om; mjerna oprema, oprema za ispitivanje i informatička oprema ukupne vrijednosti 106.095,30 EUR s PDV-om; tri vozila za prijevoz radnika i materijala ukupne vrijednosti 73.825,40 EUR s PDV. Ukupna cijena strojeva, vozila i opreme iznosi 1.749.218,61 EUR s PDV-om.

Radovi na projektu teku po planu i nema poteškoća u izvođenju.

Završeni su radovi na sustavu odvodnje naselja Kunovec Breg, Starigrad, Draganovec, Vinica, Močile te Herešin ukupne duljine 11.304,10 m. Izgrađena je vodoopskrbna mreža na perifernom dijelu grada Koprivnice duljine 7.359,60 m te su ishođene uporabne dozvole. Također, izvedena je rekonstrukcija cjevovoda u ulicama Čarda, M. Pavleka Miškine, Frana Galovića i Dravskoj u Koprivnici, rekonstrukcija cjevovoda u Crnogorskoj i Cvjetnoj ulici, Ulici A. Mihanovića i Križevačkoj cesti te rekonstrukcija vodovoda na Varaždinskoj cesti na prolazu ispod željezničke pruge u Koprivnici ukupne duljine 4.717,90 m. Rekonstrukcija vodovoda na Herešinskoj cesti te u ulicama Miroslava Krleže i Dr. Željka Selingera izvedena je u duljini od 1.882,10 m te je za istu pripremljena dokumentacija za tehnički pregled. Trenutno se provode radovi na retencijskim bazenima te gravitacijskim i tlačnim cjevovodima.

Događaju su nazočili Elizabeta Kos, predstavnica Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Mario Šiljeg, ravnatelj Instituta za vode Josip Juraj Strossmayer, Davor Vukmirić, zamjenik generalnog direktora Hrvatskih voda, Darko Koren, župan Koprivničko-križevačke županije, Mišel Jakšić, saborski zastupnik i gradonačelnik Grada Koprivnice, načelnici općina partnera u Projektu te predstavnici izvođača radova i ostali dionici projekta Aglomeracija Koprivnica.

Direktor Koprivničkih voda Zdravko Petras zahvalio je svima na dolasku i podršci koju pružaju u provedbi projekta. Opisao je dosadašnji tijek i stanje radova te predstavio mjernu opremu i isporučena vozila u sklopu projekta.

Saborski zastupnik i gradonačelnik Mišel Jakšić u svom govoru iskazao je zadovoljstvo načinom na koji se projekt provodi te uputio riječi zahvale nadležnom Ministarstvu, Hrvatskim vodama, ali i svim sudionicima na projektu. Istaknuo je kako provedbom ovog projekta Koprivnica i okolica neće imati problema u pogledu vodoopskrbe, odvodnje i pitke vode te iako radovi nisu oku vidljivi jer se izvode pod zemljom, značiti će puno za lokalno stanovništvo.

Župan Koprivničko-križevačke županije Darko Koren izrazio je zadovoljstvo provedbom projekta Aglomeracije kao jednog od tri velika projekta koja se provode na području županije, a koji će uvelike doprinijeti razvoju i poboljšati kvalitetu života svih stanovnika.

Davor Vukmirić, zamjenik generalnog direktora Hrvatskih voda, istaknuo je važnost ovog najvećeg projekta na području Koprivnice te iskazao zadovoljstvo suradnje s korisnikom projekta, Koprivničkim vodama, ali i samim rezultatima i tijekom provedbe projekta.

Mario Šiljeg, ravnatelj Instituta za vode, izrazio je zadovoljstvo što projekt Aglomeracije napreduje prema planiranim rokovima. Osvrnuo se na poboljšanje kvalitete vode provedbom projekta, osiguranje sustava odvodnje i vodoopskrbe na području Koprivnice te istaknuo važnost monitoringa, odnosno praćenja kvalitete voda.

Ispred Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja govorila je Elizabeta Kos, ravnateljica Uprave vodnog gospodarstva i zaštite mora te pohvalila Koprivničke vode i suradnju s Gradom Koprivnicom, ali i suradnju svih sudionika na ovom najvećem projektu Koprivničkog područja. Osvrnula se na izvedene radove te naglasila veliki značaj projekta za područje Koprivnice i okolnih naselja.

Nakon održane tiskovne konferencije, uzvanici su se uputili na obilazak isporučene mjerne opreme i vozila.

Procijenjena vrijednost projekta „Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Koprivnica“ iznosi 68.032.602,48 EUR s PDV-om, za koji je ugovoreno sufinanciranje Europske unije od 69,2%, odnosno 37.668.973,17 EUR s PDV-om. Iznos od 16.757.108,82 EUR s PDV-om financirat će Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja i Hrvatske vode te općine uključene u projekt, Grad Koprivnica i Koprivničke vode.

Projekt se provodi na području Koprivničko-križevačke županije, odnosno na području grada Koprivnice te općina Peteranec, Đelekovec, Koprivnički Bregi, Rasinja, Drnje i Hlebine.

foto press aglomeracija (1) foto press aglomeracija (2) foto press aglomeracija (3) foto press aglomeracija (4) foto press aglomeracija (5) foto press aglomeracija (6) foto press aglomeracija (7) foto press aglomeracija (8) foto press aglomeracija (9) foto press aglomeracija (10) foto press aglomeracija (11) foto press aglomeracija (12) foto press aglomeracija (13) foto press aglomeracija (14) foto press aglomeracija (15) foto press aglomeracija (16) foto press aglomeracija (17) foto press aglomeracija (18) foto press aglomeracija (19) foto press aglomeracija (20) foto press aglomeracija (21) foto press aglomeracija (22) foto press aglomeracija (23)