Ulaganja u Žitovu pekaru dio su Zaokreta Žita, procesa kojim je kompanija transformirana u modernu pekarsku industriju

Grupa Podravka S Devet Milijuna Eura Modernizirala Pogon U Mariboru 2

Grupa Podravka danas je svečano otvorila modernizirani pogon Žitove pekare u Mariboru. Žito, pekarska industrija iz Slovenije koja je dio Grupe Podravka, investicijom vrijednom devet milijuna eura povećalo je tako proizvodne kapacitete i automatizirala proizvodnju. Ova investicija ujedno je i dio višegodišnjeg procesa Zaokreta Žita, kojim su stvoreni uvjeti za dugoročno održivo i uspješno poslovanje. Tijekom cijelog procesa Zaokreta, od početka 2022. do kraja 2024., investicije Grupe Podravka u Žito će iznositi više od 26 milijuna eura, što je veći iznos investicija nego u prethodnih šest godina, od 2016. pa do 2021.

Tomislav Bujanović Generalni Direktor Žita

 

„Modernizacijom Žitove pekare Maribor povećavamo kapacitete proizvodnje kruha i peciva za trideset posto, a udvostručujemo i kapacitete pečenja. Time idemo prema postizanju statusa najveće moderne pekare u Sloveniji. Noviteti predstavljaju važan korak prema automatizaciji proizvodnje i boljoj kontroli kvalitete proizvodnje pekarskog peciva, kruha i slastica. Sve to donosi brojne pozitivne učinke, kako za tvrtku, tako i za zaposlenike te za naše potrošače i kupce“, rekao je povodom otvorenja Tomislav Bujanović, generalni direktor Žita.

Investicije koje su provedene u sklopu pekare Maribor uključuju komoru za automatsko dizanje kruha, liniju za proizvodnju pekarskog peciva te nove uređaje poput dvoetažne tunelske peći za pekarsko pecivo, hladne spirale i dva tunela za zamrzavanje peciva. Također, uspostavljena je linija za automatsko pakiranje peciva i kruha te kotlovnica i strojarnica za kompresorsku postaju.

Martina Dalić Predsjednica Uprave Podravke

„Danas možemo reći da smo svim investicijama koje smo dovršili u ove tri godine Žitu osigurali priliku za uspješnu budućnost. No na toj prilici treba uporno i svakodnevno raditi. Pred nama je još mnogo važnih zadataka, a svode se na okretanje potrošaču i samo potrošaču. Biti brz, skratiti vrijeme reakcije na potrebe potrošača, još bolje shvatiti njihove potrebe i ne činiti nikakve kompromise na kvalitetu ciljevi su kojima se u svakome trenu moramo voditi. Kao što svi u Grupi Podravka znaju, sve poslove treba obaviti i sve proizvode proizvesti na najbolji mogući način te uz najbolju kvalitetu. U konačnici, a u ime cijelog poslovodstva Žita, najavljujem puno rada te potpunu usmjerenost na kupce, tržište i, naravno, potrošače“, dodala je Martina Dalić, predsjednica Uprave Podravke.

Grupa Podravka S Devet Milijuna Eura Modernizirala Pogon U Mariboru 1

Grupa Podravka prepoznala je pekarstvo kao jednu od strateški važnih proizvodnih kategorija, a ulaganja u Mariboru dio su snažnog investicijskog ciklusa Grupe, kao i procesa nazvanog Zaokret Žita. Proces je rezultirao transformacijom Žita u modernu pekarsku industriju. Konsolidirana je proizvodnja, povećana učinkovitost i produktivnost, a optimiziran je i asortiman. Uz navedene investicije u Mariboru, značajna je bila i prošle godine predstavljena investicija u novu automatiziranu liniju za proizvodnju kruha u pekari Vič u Ljubljani.