Hrvatski sabor u srijedu će raspraviti Izvješće o radu Državnog ureda za reviziju za 2023. godinu tijekom koje je napravljena ukupno 181 revizija i jedna provjera provedbe preporuka te je bio obuhvaćen 491 subjekt revizije.

Osim toga, 46 financijskih revizija koje su započele u 2023. i dvije provjere provedbe preporuka bit će završene tijekom 2024.  Ukupno je dano 2045 naloga i preporuka.

U Izvješću se navodi kako statistički podaci potvrđuju da je u prošloj godini za 12 posto porastao broj bezuvjetnih mišljenja o financijskim izvještajima u odnosu na broj bezuvjetnih mišljenja izraženih u 2022.

Također je u 2023. za 6,9 posto porastao broj bezuvjetnih mišljenja o usklađenosti poslovanja u odnosu na broj izraženih bezuvjetnih mišljenja u 2022. Uz to, provedeno je čak 78,4 posto naloga i preporuka danih u prošlim revizijama.

Državni ured za reviziju lani je obavio je i revizije učinkovitosti kojima su obuhvaćene teme važne za građane, poput dostupnosti obiteljske medicine, zaštite zdravlja žena i predškolske djece u javnom zdravstvu, upravljanja građevinama za navodnjavanje i mješovitim melioracijskim građevinama, upravljanja i održavanja skloništa za slučajeve katastrofa te unaprjeđenja kvalitete i dostupnosti vode za ljudsku potrošnju.

U tim revizijama je dano 330 naloga i preporuka čija će provedba imati značajan utjecaj na živote građana i gospodarski rast.