Rezultati popisa stanovništva 2021., koje je Državni zavod za statistiku (DZS) objavio u petak, pokazuju da se u razdoblju od 2011. do 2021. broj stanovnika Hrvatske smanjio za 396.360 osoba, odnosno 9,25 posto, a pad broja stanovnika i kućanstava zabilježile su sve županije.

Prema prvim rezultatima, na dan 31. kolovoza 2021. ukupan broj stanovnika u Hrvatskoj iznosio je 3.888.529 osoba. Broj kućanstva bio je 1.438.423, a stambenih jedinica 2.350.444.

Brojke su pokazale i koliko gradovi u Koprivničko-križevačkoj županiji imaju stanovnika. Koprivnica je 2011. godine imala 30 854 stanovnika, a deset godina kasnije ima 28 666. Đurđevac je imao 8 264, a deset godina kasnije ima 7 386. Križevci su 2011. godine imali 21 122 stanovnika, a 2021. godine broj stanovnika je 19 052.

Najbrojnija križevačka naselja su Cubinec (499), Majurec (394), Veliki Potočec (359), Carevdar (354), Kloštar Vojakovački (319), Poljana Križevačka (304), Apatovec (287), Ivanec Križevački (276), Bukovje Križevačko (266), Sveta Helena (263), Pesek (260), Đurđic (242). Najmanje stanovnika je u Gornjem Dubovcu (7), Kostadinovcu (8), Kunđevcu (13) i Malom Carevdaru (15).

Područje grada bilježi 10 581 stanovnika.