Europski sud za ljudska prava (ESLJP) donio je presudu u predmetima Vlašić i Lastrić protiv Hrvatske u kojoj je utvrdio da su podnositeljima povrijeđena vlasnička prava te pravo na pristup sudu kao i pravo na suđenje u razumnom roku.

U presudi koja je konačna, ESLJP je podnositeljici zahtjeva u predmetu Vlašić dosudio 4850 eura, a podnositeljima zahtjeva u predmetu Lastrić 3750 eura na ime nematerijalne štete te ukupno 2130 eura na ime troškova svim podnositeljima.

Zahtjeve podnositeljima za naknadu materijalne štete u visini vrijednosti njihovih dionica, ESLJP je odbio zbog mogućnosti podnositelja da zatraže ponavljanje postupka pred domaćim sudom.

Kako je izvijestio Ured zastupnika RH pred ESLJP, prigovori podnositelja su se odnosili na odluku Vlade RH od 23. rujna 1999. o sanaciji i rekonstruiranju Croatia banke d. d. kojom su povučene i poništene dionice podnositelja zahtjeva ili njihovih prednika.

ESLJP se pozvao na svoju raniju presudu u predmetu Project-Trade d.o.o. protiv Hrvatske i utvrdio da miješanje u vlasništvo podnositelja nije bilo popraćeno dostatnim postupovnim jamstvima protiv proizvoljnosti, da podnositelji nisu imali mogućnost učinkovito osporiti odluku Vlade pred domaćim sudovima te da su domaći postupci prekomjerno trajali.

Europski sud za ljudska prava (ESLJP) donio je presudu u predmetima Vlašić i Lastrić protiv Hrvatske u kojoj je utvrdio da su podnositeljima povrijeđena vlasnička prava te pravo na pristup sudu kao i pravo na suđenje u razumnom roku.

U presudi koja je konačna, ESLJP je podnositeljici zahtjeva u predmetu Vlašić dosudio 4850 eura, a podnositeljima zahtjeva u predmetu Lastrić 3750 eura na ime nematerijalne štete te ukupno 2130 eura na ime troškova svim podnositeljima.

Zahtjeve podnositeljima za naknadu materijalne štete u visini vrijednosti njihovih dionica, ESLJP je odbio zbog mogućnosti podnositelja da zatraže ponavljanje postupka pred domaćim sudom.

Kako je izvijestio Ured zastupnika RH pred ESLJP, prigovori podnositelja su se odnosili na odluku Vlade RH od 23. rujna 1999. o sanaciji i rekonstruiranju Croatia banke d. d. kojom su povučene i poništene dionice podnositelja zahtjeva ili njihovih prednika.

ESLJP se pozvao na svoju raniju presudu u predmetu Project-Trade d.o.o. protiv Hrvatske i utvrdio da miješanje u vlasništvo podnositelja nije bilo popraćeno dostatnim postupovnim jamstvima protiv proizvoljnosti, da podnositelji nisu imali mogućnost učinkovito osporiti odluku Vlade pred domaćim sudovima te da su domaći postupci prekomjerno trajali.