Europski parlament pozvao je da se lokalnim i regionalnim tijelima vlasti u EU-u da veća uloga u korištenju europskih strukturnih i investicijskih fondova kako bi se poboljšala stopa njihove iskorištenosti.

Europski parlament usvojio je u četvrtak na plenarnoj sjednici u Strasbourgu rezoluciju o ulozi lokalnih i regionalnih tijela vlasti u europskim strukturnim i investicijskim fondovima (ESIF).

Parlament je pozvao Komisiju da utvrdi “mjere za jačanje uloge lokalnih i regionalnih tijela vlasti u upravljanju europskim strukturnim i investicijskim fondovima i primjeni njihovih sredstava kroz sporazume o partnerstvu i operativne programe”, kaže se u rezoluciji.

Lokalna i regionalna tijela vlasti suočavaju se s mnogobrojnim problemima kao što su globalizacija, klimatske promjene, sigurnost opskrbe električnom energijom, migracijski tokovi i sve veća urbanizacija, ističe Parlament, napominjući da svaka regija ima posebne potrebe i karakteristike.

Iako su lokalna i regionalna tijela vlasti tijekom pregovora o sporazumima o partnerstvu i operativnim programima konzultirana u većini slučajeva, njihovo uključivanje nije podrazumijevalo puno partnerstvo, upozorava EP, pozivajući države članice da to isprave.

Parlament naglašava da su jačanje administrativnih kapaciteta i rješavanje strukturnih slabosti lokalnih i regionalnih tijela vlasti od ključne važnosti i u fazi izrade operativnih programa i u fazi njihove provedbe, kao i za ostvarivanje veće stope iskorištenosti europskih strukturnih i investicijskih fondova.

Poziva stoga Komisiju da osigura pružanje potpore izgradnji kapaciteta lokalnih i regionalnih tijela vlasti i njihovih administracija i institucija kako bi ona mogla imati važnu ulogu u kohezijskoj politici, osobito u slučaju delegiranja provedbenih zadaća nižim upravnim razinama administracije, posebno gradskim tijelima vlasti.

Maletić: Lokalne i regionalne jedinice najbolje znaju potrebe građana i poduzetnika

Kohezijska politika je regionalna politika i temelji se na načelu partnerstva i višerazinskog upravljanja, a u donošenju odluka i strateških dokumenata neophodno je uključivanje lokalne razine i usklađivanje s nacionalnim interesima radeći po principu “odozdo prema gore” i obrnuto “odozgo prema dolje”, kazala je u raspravi o ovom pitanju hrvatska zastupnica Ivana Maletić (HDZ, EPP).

“U uvjetima i ciljevima natječaja moraju se prepoznati lokalne i regionalne jedinice jer se projekti osmišljavaju i realiziraju kod njih. Svaka država bi trebala težiti promjeni nacionalnih operativnih programa u regionalne i što konkretnijem uključivanju lokalnih jedinica u definiranje prioriteta ulaganja. Zajedničkim radom i povezivanjem postižu se sinergijski efekti i realiziraju projekti”, kazala je, kako je objavio njezin ured.

“Potrebna je aktivnija i veća uloga lokalnih jedinica u definiranju nacionalnih ciljeva i politika. Lokalne jedinice su bliže građanima i poduzetnicima i bolje razumiju njihove potrebe, a i puno bolje znaju koji su potencijali neiskorišteni te kako ih aktivirati. Zanemarena je uloga lokalnih jedinica u provedbi ekonomske politike i preporuka iz Europskog semestra što je jedan od razloga neuspjeha u provedbi. Moramo se više otvoriti načelima partnerstva i višerazinskog upravljanja koja promoviramo”, zaključila je.

Radoš: Lokalne i regionalne vlasti moraju imati pristup EU fondovima bez stranačke diskriminacije

Zastupnik HNS-a u Europskom parlamentu Jozo Radoš (ALDE) također je istaknuo važnost sudjelovanja lokalnih i regionalnih vlasti u procesu korištenja EU fondova jer sve takve investicije završe u nekoj lokalnoj ili regionalnoj sredini.

“Podupirem stajalište da lokalne i regionalne vlasti trebaju imati izravan pristup EU fondovima. Ili se trebaju utvrditi pravila prema kojima će središnja državna administracija imati obvezu omogućiti lokalnim i regionalnim vlastima sudjelovanje u tim fondovima pod istim uvjetima bez stranačke i regionalne diskriminacije, što se ponekad događa”, kazao je.

Radoš je pozvao Europsku komisiju da predloži mjere koje će omogućiti i praćenje takvog mehanizma.

“Uz takav decentralizirani pristup korištenje razvojnih EU fondova, uvjeren sam, bilo bi puno bolje i učinkovitije nego što je sada”, zaključio je Radoš, kako je objavio njegov ured.
(Hina)

fah