Države članice Europske unije trebale bi podučavati i promicati poduzetničke i digitalne vještine u školama i modernizirati više obrazovanje kako bi ono moglo zadovoljiti potrebe tržišta rada, poručio je u srijedu europski povjerenik za obrazovanje, kulturu, mlade i sport Tibor Navracsics.

„Dvadeset posto Europljana nema osnovne vještine, čitalačke i matematičke, a 40 posto ima gotovo nikakve ili nikakve digitalne vještine. Daleko previše ih rano napušta školovanje “, rekao je Navracsics na konferenciji za novinare u Bruxellesu nakon sastanka Vijeća za obrazovanje, mlade, kulturu i sport, koja je bila prenošena putem interneta.

Navracsics je istaknuo da će nova europska agenda za vještine, koju će Komisija predstaviti u drugoj polovici svibnja, biti posvećena rješavanju tih izazova.

„Europljani trebaju prave vještine da bi bili zapošljivi (…) Trebali bismo se posebno usredotočiti na podučavanje poduzetništva i digitalnih vještina. Također, visoko obrazovanje mora biti relevantnije za potrebe tržišta rada. Modernizacija visokog obrazovanja bit će jedan od glavnih elementa nove agende za vještine“, rekao je.

„Europljanima moramo osigurati prave vještine na svim razinama obrazovanja i predvidjeti koje će vještine biti potrebne u budućnosti“, dodao je.

Navracsics je također istaknuo da je Komisijin prioritet promicanje temeljnih vrijednosti i uključenosti kroz obrazovanje, što su države članice obećale Pariškom deklaracijom prije godinu dana.

Stoga je prije dva dana osnovao novu radnu skupinu koja će se time baviti. Mobilizirao je također 400 milijuna eura iz programa Erasmus+ za projekte koji će promicati građanske vrijednosti i uključenost. Uz to, najavio je i raspisivanje natječaja za dodjelu 13 milijuna eura bespovratnih sredstava za poticanje razmjene dobre prakse na tom području.

Povjerenik je najavio da će uskoro predstaviti i druge konkretne mjere za sprječavanje radikalizacije i promicanje uključenosti.

Povjerenica EU-a za zapošljavanje, socijalna pitanja, vještine i mobilnost radne snage Marianne Thyssen upozorila je da 40 posto europskih poslodavaca tvrdi da ne može pronaći radnike s vještinama koje su im potrebne, kao i to da jedna trećina ljudi s diplomom radi poslove za koje su prekvalificirani, dok s druge strane milijuni ne posjeduju osnovne vještine.

Thyssen je istaknula da će Komisija stoga u novoj agendi za vještine staviti naglasak na poboljšanje vještina europskih građana kako bi ih što više steklo barem više srednje obrazovanje.

Komisija želi također povećati kvalitetu i privlačnost strukovnog obrazovanja i osposobljavanja kako bi ono bilo prvi a ne drugi ili treći izbor prilikom izbora zanimanja, kazala je.

Kao treći prioritet Thyssen je istaknula lakšu usporedivost kvalifikacija u Europi i s trećim državama, što je posebno važno za uspješnu integraciju migranata, te na kraju važnost promicanja poduzetničkih vještina među mladima.

„Da bi se u svemu tome uspjelo, bit će potrebna nova i kreativna partnerstva između obrazovnih institucija, poslodavaca i drugih aktera na tržištu rada koji moraju udružiti snage“, kazala je, ističući da i se vlade moraju aktivno uključiti i rješavanje tih izazova.

Thyssen je napomenula da im u tome može pomoći Europski socijalni fond (ESF), u kojem je u razdoblju od 2014. do 2020. jedna trećina sredstava ili više od 27 milijarda eura namijenjeno za obrazovanje, osposobljavanje i cjeloživotno učenje.

Thyssen je također pozdravila odluku Vijeća da usvoji uspostavu nove europske platforme za jačanje suradnje u borbi protiv neprijavljenog rada, na koji otpada 18 posto europskog BDP-a.

Platformom se želi poboljšati suradnju između ministarstava rada država članica, sindikata i udruga poslodavaca kako bi se riješio taj problem koji nanosi veliku štetu europskom gospodarstvu.

Platforma će se prvi put sastati u svibnju.
(Hina)

fah