Povodom Europskog dana zaštite žrtava kaznenih djela, koji se prema Europskoj komisiji obilježava 22. veljače, od strane Udruge Hera iz Križevaca u četvrtak, 25. veljače, održana je edukacija za sedamnaest policijskih službenika Policijske uprave koprivničko-križevačke. Edukacija policijskih službenika održana je sukladno članku 25. i 26. Direktive 2012/29/EU Europskog Parlamenta i Vijeća o uspostavi minimalnih standarda za prava, potporu i zaštitu žrtava kaznenih djela.

Udruga Hera je nevladina organizacija osnovana s ciljem senzibiliziranja i educiranja javnosti o problematici nasilja u obitelji, borbe protiv nasilja u obitelji, humanitarnog rada, razvoja i poticanja kreativnosti žena, te zdravstvene preventive i osvješćivanja aktualnih problema, a sve u cilju zaštite i promicanja ljudskih prava osobito žena i djece. Ista pruža stručnu pomoć žrtvama nasilja, organizira i sudjeluje u raznim edukacijama, te se bavi izdavanjem informativnih letaka i brošura. Udruga Hera je jedna od institucija kojoj se mogu obratiti žrtve kaznenih djela i prekršaja na području naše Županije – SOS telefon 24 sata: 711 077.

Od strane predsjednice Udruge Marine Švagelj-Jažić održana je edukacija na temu „Psihološki aspekt žrtava“. U interakciji s policijskim službenicima prorađene su faze u razgovoru sa žrtvom nasilja, zakonodavni okvir u zaštiti žrtava, osnovni principi rada na SOS telefonu za žene koje su preživjele neki od oblika nasilja, razlozi zbog kojih žrtve obiteljskog nasilja najčešće ne prijavljuju i ne žele napustiti svoje zlostavljače.

Psihologinja Sanela Štubelj održala je predavanje ne temu „Mentalna zaštita profesionalaca-stres i tehnike nošenja sa stresom“. Kroz edukaciju prorađeni su dijelovi koji se odnose na prepoznavanje stresa, uzroci nastanka stresa, simptomi i posljedice nagomilanog stresa, vrste suočavanja sa stresom.

Tijekom ove godine, u sklopu mjesečnog dopunskog stručnog usavršavanja nastaviti će se kontinuirana edukacija policijskih službenika na temu „Pomoć i podrška žrtvama kaznenih djela“ od strane Udruge Hera iz Križevaca.

prigorski.hr/Pu koprivničko-križevačka

foto: Pu koprivničko-križevačka