Nakon što je u cijelosti zamijenjena podzemna infrastruktura u Ulici Donji Brvci u Đurđevcu, u tijeku su radovi na iskopu postojećeg zemljanog materijala, nakon čega će se pripremiti posteljica za asfaltiranje buduće pješačke staze.

Nova pješačka staza biti će duga oko 430 metara, a široka 1,6 metara. Usporedno s radovima na pješačkoj stazi počet će i radovi na uređenju kolnih prilaza. U slučaju dobrog vremena svi radovi bi trebali završiti do kraja godine. Ukupna vrijednost radova iznosi oko 350 tisuća kuna.

Donji Brvci do sada nisu imali pješačku stazu i ulica nije bila sigurna za kretanje pješaka, a učenici su bili prisiljeni se kretali po kolniku te su tako ugrožavali svoju sigurnost i sigurnost svih ostalih sudionika u prometu.

Ovi radovi su samo nastavak projekata i aktivnosti Grada Đurđevca na povećanju prometne sigurnosti na području grada.