Donesena rješenja o imenovanjima članova upravnih vijeća i nadzornih odbora Varaždinske županije

9. kolovoza 2021. Autor: prigorski.hr Sjeverozapadno Donesena rješenja o imenovanjima članova upravnih vijeća i nadzornih odbora Varaždinske županije


Župan Anđelko Stričak je sukladno zakonskim odredbama i aktima donio rješenja i odluke o imenovanjima članova upravnih vijeća ustanova i nadzornih odbora trgovačkih društava. Broj članova upravnih vijeća ustanova određen je zakonskim odredbama te statutima svake pojedine ustanove, dok se članovi nadzornih odbora trgovačkih društava imenuju sukladno izjavama o osnivanju društava, odnosno društvenim ugovorima. Rješenja i odluke objavljeni su u „Službenom vjesniku Varaždinske županije“ br. 64/21 od 2. kolovoza 2021.

U nastavku donosimo popis imenovanih članova od strane Varaždinske županije kao osnivača, pri čemu skrećemo pozornost da se predstavnici radnika imenuju sukladno Zakonu o radu. Dodajmo da upravna vijeća bolničkih zdravstvenih ustanova imaju po sedam članova, od kojih predsjednika i tri člana imenuje osnivač – Varaždinska županija, jednog člana Republika Hrvatska te preostala dva člana imenuju radničko vijeće i stručno vijeće zdravstvene ustanove. Upravna vijeća ostalih zdravstvenih te socijalnih ustanova imaju pak po pet članova, od kojih osnivač imenuje predsjednika i dva člana, a preostala dva člana radnici i stručno vijeće, odnosno korisnici pojedine ustanove.

A) Ustanove

1. U Upravno vijeće Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Varaždinske županije imenovani su:

ZDENKO ĐURAS – za predsjednika

dr. sc. LOVORKA GOTAL DMITROVIĆ – za članicu

IVICA DUGAČKI – za člana

ANDREJKA HRENIĆ – za članicu

SANJA KOPJAR – za članicu kao predstavnica radnika

2. U Upravno vijeće Javne ustanove za regionalni razvoj Varaždinske županije imenovani su:     KARMEN EMERŠIĆ – za predsjednicu
IVANA BOROVEC – za članicu
MIROSLAV TOMIEK – za člana
MIRJANA JAMBRIŠKO – za članicu
IVANA KLINEC TKALEC – za članicu kao predstavnica radnika

3. U Upravno vijeće Zavoda za prostorno uređenje Varaždinske županije imenovani su:

MIRNA AMADORI – za predsjednicu

ZDRAVKO HUDLER – za člana

TOMISLAV SOKOLIĆ – za člana

GORAN KANIŠKI – za člana

VIŠNJA JALUŠIĆ – za članicu kao predstavnica radnika

4. U Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Varaždinske županije imenovani su:

KRUNOSLAV LUKAČIĆ – za predsjednika

DRAŽEN FILIPOVIĆ – za člana

IVO LOBOREC – za člana

JOSIP ČELIG – za člana

ŠTEFICA ŠPANIĆ – za članicu kao predstavnica radnika

KREŠIMIR HORVAT – za člana

TOMISLAV BENKOVIĆ – za člana

5. U Upravno vijeće Opće bolnice Varaždin Varaždinska županija imenovala je:

SANJU MIHALIĆ – za predsjednicu

IVANA HERMANA, dr. med. – za člana

dr.sc. ŽELJKA BUNIĆA – za člana

ALENA LEVERIĆA – za člana

6. U Upravno vijeće Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice Varaždinska županija imenovala je:
DAMIRA HABIJANA – za predsjednika

MARTINU BISTROVIĆ – za članicu

dr. sc. MARIJA LEŠINU – za člana

TOMISLAVA MIKULČIĆA – za člana

7. U Upravno vijeće Zavoda za hitnu medicinu Varaždinska županija imenovala je:

VALERIJU PALJAK – za predsjednicu

ZORISLAVA RODEKA – za člana

MIROSLAVA BUBNJARIĆA – za člana

8. U Upravno vijeće Doma zdravlja Varaždinske županije Varaždinska županija imenovala je:

VLADIMIRA KOZJAKA – za predsjednika

TIHOMIRA HORVATA – za člana

IVANA BEDNJANIĆA BUNIĆA – za člana

9. U Upravno vijeće Ljekarne Varaždinske županije Varaždinska županija imenovala je:

prof. dr. sc. MARIJANA CINGULU – za predsjednika

MAJU HREŠĆ – za članicu

MARICU SEDLAR – za članicu

10. U Upravno vijeće Zavoda za javno zdravstvo Varaždinske županije Varaždinska županija imenovala je:

ŽELJKICU HANŽEK PASKA – za predsjednicu

TIHOMIRA SMODEKA – za člana

IVAN ČIČAK – za člana

11. U Upravno vijeće Doma za starije i nemoćne osobe Varaždin Varaždinska županija  imenovala je:

ZLATKA ZUBERA – za predsjednika

SLAĐANA MUSTAČA – za člana

NIKOLU PODOLNJAKA – za člana

B) Trgovačka društva kojih je osnivač Varaždinska županija

1. U Nadzorni odbor GARA-e d.o.o. imenovani su:

ROBERT ĐURANEC
TOMISLAV LEDINSKI
JOSIP PLANTAK
MATIJA FRANČIĆ
JADRANKA BILIĆ ERIĆ
2. Odlukom o prijedlogu za izbor predstavnika Varaždinske županije u Nadzorni odbor  „Piškornice“ d.o.o. župan je Skupštini društva predložio da se izabere IGNAC LONČAR.

3. Odlukom o prijedlogu za izbor predstavnika Varaždinske županije u Nadzorni odbor  „Piškornice – sanacijsko odlagalište“ župan je Skupštini društva predložio da se izabere ZLATAN AVAR.

Napomena: Trgovačka društva ZONA SJEVER d.o.o., BUKOTERMAL d.o.o. i AUTOBUSNI PRIJEVOZ VARAŽDINSKE ŽUPANIJE d.o.o. sukladno odredbama Izjave o osnivanju društva, odnosno Društvenog ugovora nemaju nadzorni odbor.

Facebook Comments


[ssba]