Središnji državni ured za demografiju i mlade objavio je Odluku o raspodjeli financijskih sredstava za projekte usmjerene na poboljšanje materijalnih uvjeta u dječjim vrtićima u 2023. godini po provedenom Pozivu za prijavu projekata usmjerenih na poboljšanje materijalnih uvjeta u dječjim vrtićima u 2023. godini.

Cilj Programa je provođenje poticajne demografske i obiteljske politike, kroz razvoj i unapređenje postojećih kapaciteta vanjskih terena i igrališta dječjih vrtića kako bi se omogućila raznolikost prostora za igru te doprinijelo poboljšanju sigurnosti djece u prostorijama objekta i izvan njega.

Na razini RH odobreno je 2.654.456,00 EUR, a u Koprivničko-križevačkoj županiji sredstva u iznosu od 205.206,95 EUR odobrena su za devet jedinica lokalne samouprave.

PORA Regionalna razvojna agencija Koprivničko-križevačke županije pružila je stručnu pomoć u pripremi projektnih prijava za Općinu Kalinovac, Općinu Koprivnički Bregi i Općinu Legrad. Sredstva su dobile i općine Kloštar Podravski, Đelekovec, Koprivnički Ivanec, Ferdinandovac te gradovi Križevci i Đurđevac.