Ogranak HDS-a Križevaca predlaže hitno tretiranje komaraca u svim naseljima na području Grada Križevaca, stoji u priopćenju HDS-a Križevci.

“Komarcima je za razmnožavanje potrebna voda. Ličinke se razvijaju iz jaja koje odrasle jedinke polažu u vodu. Važno je napomenuti da se ženke hrane krvlju tijekom dana i noći, a da se odrasle jedinke (ovisno o vrsti) mogu kretati u radijusu i do 5.000 m od mjesta na kojem su se izlegle. Komarci se mogu tretirati u bilo kojem razvojnom stadiju, no najučinkovitije ih je tretirati kao ličinke. Mjere dezinsekcije za suzbijanje komaraca mogu biti larvicidne i adulticidne.

Adulticidni tretman je skup, a uništava samo odrasle komarce, tako da neće polučiti potrebne rezultate, jer preživljavaju ličinke iz kojih će se razviti odrasli komarac. Jedino se preporuča u slučajevima ogromnog broja komaraca no i tada ima kratkotrajni učinak.

Larvicidni tretman kojim se suzbijaju ličinke komaraca, je puno bolja, efikasnija, ekološki prihvatljivija metoda koja ne utječe na zdravlje ljudi. Za tu svrhu najčešće se koriste tabletice (prihvatljive za okoliš) u kojima se nalaze bakterije za uništavanje ličinki. U tom stadiju ličinke komaraca su koncentrirane na određenom, relativno uskom području, slabo su mobilne i lako su dostupne. Larvicidnim tretmanima moguće je znatno smanjiti broj odraslih jedinki, koje za razliku od ličinki zauzimaju veći prostor, integriraju se u vegetaciju, predstavljaju veliku smetnju i potencijalni su vektori raznih bolesti, te ih je znatno teže kontrolirati.

Larvicidni tretmani ukoliko se adekvatno primijenjene u pravilu imaju daleko veću učinkovitost u odnosu na onu koju je moguće postići adulticidnim tretmanima kojim se mora obuhvatiti širi prostor sa specijalnim uređajima za zamagljivanje po gradskim ulicama i prigradskim naseljima, a mogu izazvati zdravstvene probleme kod ljudi, kućnih i domaćih životinja (krave, svinje, ovce i dr.).

Zbog toga HDS-a Križevaca predlaže hitni postupak larvicidnog tretiranja ličinki komaraca u svim naseljima na području Grada Križevaca, posebno uz vodotoke i voda stajačica, u suradnji s članovima mjesnih odbora radi što efikasnijeg rješavanja problematike komaraca.

Ovaj prijedlog je i u pisanom obliku upućen gradonačelniku Mariu Rajnu od strane gradskog vijećnika Denisa Maksića”, stoji u priopćenju.