Energetsko-klimatski ured KLIK u Križevcima organizira ljetni ciklus besplatnih radionica u sklopu javnog gradskog poziva za poticanje energetske učinkovitosti u kućanstvima, kojim Grad Križevci sufinancira izradu projektne dokumentacije i izgradnju solarnih elektrana, kao i u potpunosti financira toplinsku izolaciju tavana za energetski siromašnija kućanstva.

Prva radionica će se održati u srijedu, 19. lipnja, u 18 sati u Ulici Ivana Zakmardija Dijankovečkog 8 u Križevcima.

Screenshot 20240613 150155 Onedrive Screenshot 20240613 150158 Onedrive