Čazmanska crkva sv. Magdalene postala je prvi hrvatski lokalitet na prestižnoj europskoj kulturnoj ruti Transromanica koja prolazi kroz 10 europskih zemalja i služi očuvanju povijesne baštine, ali i pruža velik potencijal u kulturnom turizmu.

Transromanica je jedna od značajnijih kulturnih ruta Vijeća Europe, a nositelj članstva Čazme je Centar za kulturu Čazma – Gradski muzej Čazma. Ugovor o pristupanju potpisale su u srijedu Annemarie Schmidt iz uprave Transromanice i ravnateljica Centra za kulturu Čazma Maja Cepetić Rogić u nazočnosti gradonačelnika Dinka Piraka, Tatjane Horvatić iz Ministarstva kulture i Vladimira P. Gossa s Veleučilišta u Rijeci.

Gradonačelnik Pirak zahvalio je na prepoznavanju čazmanskog lokaliteta kao dijela europske romaničke kulturne baštine te dao daljnju potporu afirmaciji grada kroz takve kulturne programe suradnje.

Tatjana Horvatić osvrnula se na značaj i prisutnost kulturnih ruta Vijeća Europe u Hrvatskoj naglasivši važnost promocije hrvatske baštine u širem europskom kontekstu. “Kulturne rute bitne su jer potiču razvoj i prezentiraju materijalnu i nematerijalnu baštinu destinacije koja nije ciljana destinacija prosječnog turista, odnosno nije snažno turistički prezentirana”, istaknula je Horvatić.

Annemarie Schmidt govorila je o ruti kao poveznici zajedničkog romaničkog naslijeđa deset europskih zemalja (Njemačke, Austrije, Portugala, Španjolske, Francuske, Italije, Slovačke, Hrvatske, Srbije i Rumunjske). Ruta je predstavljena kao promotor europske romaničke umjetnosti i arhitekture te kulturnog turizma s ciljem podrške održivom regionalnom i gospodarskom razvoju.

O samoj crkvi govorile su Maja Cepetić Rogić i Tea Gudek Šnajdar iz Culture Tourista koje su pripremale prijavnu dokumentaciju, te Vladimir P. Goss, koji je u svojim publikacijama čazmansku crkvu uveo u europsku znanstvenu literaturu i pridonio njezinu širem značaju.

“Crkva sv. Magdalene u Čazmi građena je u drugoj četvrtini 13. stoljeća kao samostanska dominikanska crkva. Svojim jedinstvenim tlocrtom i iznimno bogatom i kvalitetnom kamenom arhitektonskom dekoracijom jedan je od najznačajnijih spomenika već kasnoromaničkog stila na prostoru kontinentalne Hrvatske. Prisutne umjetničke forme nastankom je jasno vežu uz europski kulturni krug što je prepoznato i od znanstvenog odbora Transromanice koji je prihvatio našu prijavu i omogućio daljnji postupak pristupanja ruti”, rekla je Cepetić Rogić.

Za ovu priliku otisnuta je prigodna razglednica s crtežom crkve sv. Marije Magdalene u Čazmi.