Stečajni upravitelj Jambo prometa d.o.o., proizvodno-uslužne tvrtke Stipe Gabrića Jambe, dostavio je Trgovačkom sudu u Splitu deset pristiglih tražbina vjerovnika među kojima su tri banke koje su prijavile tražbine od čak 248 milijuna kuna, ali se u dopisu navodi i da su bankama priznata samo potraživanja od 275.000 kuna uz obrazloženje da se “osporeni iznos odnosi na jamstvo založnog dužnika te dužnik za osporeni iznos nije i osobno odgovoran vjerovniku”.

U dopisu stečajnog upravitelja Krešimira Peroša navodi se da su pravne osnove tražbina Raiffeisenbank, Privredne banke Zagreb i Kreditne banke Zagreb jamstva po ugovoru o kreditu, ali i da su tim bankama priznati samo troškovi ovršnog postupka i žiro računa.

Osim banaka, među vjerovnicima koji su prijavili tražbine su i Jambo d.o.o., tvrtka koja djeluje unutar grupe društava kojima je osnivač Stipe Gabrić koja od Jambo prometa potražuje 3,6 milijuna kuna, ali i Gabrić osobno koji je prijavio 18,9 milijuna kuna za što je kao pravna osnova navedena ‘pozajmica vlasnika’.

Prema posljednjem izvješću stečajnog upravitelja o gospodarskom stanju Jamba prometa ukupne obveze te tvrtke iznose čak 24,8 milijuna, a budući da zemljište kao jedina imovina tvrtke vrijedi samo 16,4 milijuna kuna, predlaže se vjerovnicima da pokrenu postupak prodaje osam zemljišnih čestica u općini Gruž.

U izvještaju se navodi se i da su na svim zemljišnim česticama založna prava nekoliko vjerovnika među kojima su financijske institucije i Ministarstvo financija, a da se ostatak imovine Jambine tvrtke svodi na potraživanja od kupaca u iznosu od samo 21.153 kune.

U ukupnom iznosu dugovanja Jambo prometa, najveći dug od čak 18,9 milijuna kuna nastao je na temelju kratkoročnih pozajmica, dug prema dobavljačima je 3,8 milijuna kuna, a obveze prema državi, neplaćeni porezi i doprinosi, iznose 1,9 milijuna kuna. Dug prema dobavljačima, prema izvješću, većinom se odnosi na potraživanja povezanih Gabrićevih društava.

U izvještaju je navedeno je i da je do otvaranja stečajnog postupka u veljači Jambo promet bio u neprekidnoj blokadi računa pune tri i pol godine. Posljednje prihode od oko 6,3 milijuna kuna ta je tvrtka ostvarila 2010.

Pokretanje stečajnog postupka inicirala je Financijska agencija (Fina) u listopadu 2015., a u trenutku otvaranja stečaja u veljači Jambo promet nije imao niti jednog zaposlenog, ali je imao neizvršene osnove za plaćanje od 2,7 milijuna i porezni dug od 2,5 milijuna kuna. U to vrijeme ukupan akumuliran dug te tvrtke iznosio je 8,39 milijuna kuna.

Izvještajno stečajno ročište Jambo prometa d.o.o na zakazano je za 2. svibnja.

(Hina)

fah