Budući da je počela sezona grijanja te da se velik broj građana grije na drva, iz koprivničkog Komunalca stiže apel na sve korisnike da pepeo ne odlažu u kante za miješani komunalni otpad jer je moguće da dođe do zapaljenja sadržaja kante ako pepeo nije dobro ohlađen.

Umjesto odlaganja u kante, pepeo korisnici usluga Komunalca mogu besplatno zbrinuti na Kompostani u Herešinu ili ga iskoristiti u svojim vrtovima. Koristi od pepela su višestruke, a njegova glavna zadaća u tlu je smanjenje kiselosti sredine.

Inače, pepeo od drva se koristi u vrtovima protiv puževa, protiv lukove muhe, kao dodatak kompostu ili za obogaćivanje tla. S obzirom na to da je pepeo nastao sagorijevanjem biljaka, on sadrži 13 osnovnih elemenata potrebnih za rast biljaka. Izvrstan je izvor kalcija, kalija i mikroelemenata za vrt.