Kao središnja priredba pored Sidonijinih dana u Općini Gornja Rijeka, već se godinama održava u malom Dropkovcu manifestacija ‘Slivarijada’.

Iza organizacije stoji lokalna Udruga Plava krv, a Slivarijada (ponekad Šljivarijada) njeguje s jedne strane tradicije potkalničkih plemića jednoselaca Šljivara, a s druge strane služi promociji snažnog regionalnog brenda biljnih i voćnih rakija, među kojima naravno dominiraju rakije od šljive.

13. Slivarijada u Dropkovcu održat će se u nedjelju 22. kolovoza u 18 sati.

sljivarijada dropkovec

Održat će se i malonogometni dječji turnir. Prijaviti se mogu igrači osnovnoškolskog uzrasta. Ekipa broji maksimalno 10 igrača, a kotizacija iznosi 100 kuna.

Početak turnira je 22. kolovoza 2021. (nedjelja) u 9 sati, a prijava ekipa može se obaviti najkasnije do četvrtka 19. kolovoza 2021. do 19 sati. Svi ostali detalji mogu se dobiti na kontakt telefon 098/161 33 51.