KANFANAR – Održano je 32. Jakovlje na kojoj se tradicionalno biraju najljepši, najteži te najposlušniji boškarini Istre. Ove godine sudjelovalo ih je 20, a najteži boškarin je imao 1421 kilogram. Sarozinu je vlasnik Mario Udovičić.

Najposlušniji je Moro vlasnika Alda Štifanića, dok je najljepši boškarin ove godine u Istri Bakin vlasnika Emila Rojnica.