Ljudi se pokazuju u nevolji, a cijela Hrvatska se pokazala koliko je solidarna. Nekoliko tisuća ljudi je bilo tu, no nažalost žurne službe nisu bile baš najbolje organizirane. Oni koji su od prvog dana naporno radili su pripadnici Hrvatske gorske službe spašavanja.

”U prvim trenucima je bilo kaotično. Razmjer samog potresa jasan je i danas na obrisima ovog grada. To je sve izgledalo jako, jako užasno”, rekao je Petar Prpić, pripadnik Hrvatske gorske službe spašavanja.

Pogledajte video prilog.