Dok ne odluči o dva prijedloga za ocjenom ustavnosti nedavno propisane sigurnosne provjere za suce Ustavni sud u ponedjeljak je obustavio provođenje te mjere utvrdivši da bi mogla izazvati poremećaj u djelovanju sudbene vlasti.

Sigurnosne provjere za suce svakih pet godina novitet su u Zakonu o sudovima koji je Sabor izglasao u paketu pravosudnih zakona u veljači.

Među ostalim zakonske izmjene predsjednike sudova i državnih odvjetništava obvezuju da sigurnosne provjere traže od nadležne sigurnosno-obavještajne agencije putem Ministarstva pravosuđa.

Zahtjeve za ocjenom ustavnosti poslali su Vrhovni sud, ali i Udruga hrvatskih sudaca koja neustavnom smatra i odredbu prema kojoj ministar donosi okvirna mjerila za rad sudaca bez mišljenja Opće sjednice Vrhovnog suda.

Ustavni sud ocijenio je da razmatranje pitanja koja su pokrenuli predlagatelji traži “podrobno i vremenski zahtjevno ispitivanje problema u svjetlu ustavnih vrednota i ustavom zaštićenih dobara”.

Stoga su se u rješenju donesenom u ponedjeljak “ograničili samo na utvrđenje kako bi učinci primjene osporenih odredaba mogli izazvati poremećaj u djelovanju sudbene vlasti odnosno u strukturi pravosudnog sustava kao cjeline, time i ostvarivanje načela vladavine prava i pravne sigurnosti objektivnog pravnog poretka”.

Ustavnom sudu je posebno sporno po kojim postupovnim pravilima bi odlučivalo posebno vijeće Vrhovnog suda, kao i zaštita prava i interesa sudaca u postupku sigurnosne provjere.

“Stoga, radi sprječavanja mogućih posljedica koje bi mogle nastati zbog primjene osporenih zakonskih odredaba, Ustavni sud je, do donošenja odluke o njezinoj (ne)suglasnosti s Ustavom, ocijenio potrebnim privremeno obustaviti izvršenje svih pojedinačnih akata i radnji koje bi se na temelju tih odredaba poduzimale u praksi”, priopćio je Ustavni sud.

Navode i da to jednoglasno doneseno rješenje ne prejudicira konačnu ustavnopravnu ocjenu osporenih zakonskih odredaba.