U Nemetinu, u blizini Osijeka, u petak je najavljen početak obnove 300 hektara šume u sklopu projekta “Naturavita”, vrijednog 376,7 milijuna kuna, čiji su korisnik Hrvatske šume.

Projekt se provodi na području Osječko-baranjske županije te obuhvaća šume i šumska zemljišta u zaštićenim i “Natura 2000” područjima, na području Parka prirode Kopačkoga rita i u Regionalnom parku “Mura – Drava”.

U sklopu biološke aktivnosti obnovit će se 1021 hektar šuma koje su bile onečišćene minama, šuma u kojima se zbog ratnih djelovanja nije mogla provesti pravodobna obnova i koje su zahvaćene sušenjem i propadanjem. Za provedbu te aktivnosti namjerava se izdvojiti 46,7 milijuna kuna, nešto više od 12 posto ukupne vrijednosti projekta, a u rasadnicima Hrvatskih šuma za tu će se namjenu proizvesti više od 2,5 milijuna sadnica šumskog drveća.

Ministrica regionalnoga razvoja i EU fondova Nataša Tramišak istaknula je kako je projekt “Naturavita” jedan je od najvećih projekata zaštite prirode u Hrvatskoj sufinanciran europskim novcem iz Kohezijskog fonda u programskom razdoblju do 2020. godine.

Podsjetila je kako je cilj projekta obnova šumskog fonda u zaštićenim područjima i razminiranje minski sumnjivih područja, a aktivnost čišćenja šumskih područja od mina u tom je projektu sto posto završena.

Nastavlja se obnova šuma sadnjom stabala, a oko 2,5 milijuna sadnica bit će posađeno tijekom provedbe tog projekta. Ovo je veliki projekt koji se uspješno realizira, poručila je ministrica Tramišak.

Direktor Sektora za šumarstvo Hrvatskih šuma Krešimir Žagar rekao je kako projekt “Naturavita”, među ostalim, predviđa razminiranje površine od 25 kilometara četvornih na području Osijeka, okolnih naselja i Kopačkog rita i u Regionalnom parka “Mura – Drava”.

Možemo reći da je razminiranje u projektu praktično završeno, i uklonjeno je više od 5,5 tisuća minsko-eksplozivnih sredstava. To je bila predradnja da bismo mogli početi s aktivnostima obnove šumskog fonda, što, uz ostalo, obuhvaća sadnju jasena i hrasta lužnjaka te zamjenu euroameričkih topola s domaćim topolama, objasnio je Žagar.

Rekao je kako će se u sklopu projekta obnoviti posjetiteljski centar “Podravlje”, 33 kilometra prometnica, ponajprije protupožarnih, ali će služiti i za druge svrhe, poput turizma.

Projekt se s 85 posto financira novcem iz EU fondova, a partneri su Ministarstvo unutarnjih poslova, Ministarstvo regionalnog razvoja i EU fondova, Hrvatske vode te Javna ustanova Park prirode Kopački rit.

(Hina)