Kiarin otac poručio je da su nalazi uredni i da je počela primati terapiju.

Pogledajte video.