Iako je vodostaj Save u nedjelju u laganom padu, Une u osjetnom padu, a Kupa stagnira, opuštanja za žurne službe na području Sisačko-moslavačke županije još nema.

Stanje je još ozbiljno na petrinjskom području, iako Kupa u gornjem toku lagano opada. Načelnik petrinjskog Stožera civilne zaštite Željko Tonković rekao je kako barijere kod Petrinje mogu izdržati vodostaj od 1200 centimetara, a sada je ispod tisuću centimetara, što znači da neposredne opasnosti za grad nema.

Na područjima gdje je vodostaj u padu, štete će se još dugo sanirati.

Na mjestu proboja nasipa Save u Galdovu kod Siska, voda još nije ispumpana, a najveća je šteta počinjena na objektima Udruge za terapijsko jahanje KAS.

Kako je rekla tajnica udruge Anita Trstenjak, najvažnije je da je pet konja smješteno na sigurno u Topolovcu, iako je šteta na objektima i opremi gotovo nenadoknadiva. Budući da su u poplavi uništene i zalihe stočne hrane, ponovila je apel donatorima da pomognu.

Vodostaj Save u Crncu kod Siska u nedjelju u 7 sati iznosio je 717 centimetara, a kod Jasenovca 835 centimetara, pa su još na snazi redovne mjere obrane od poplava.