Saborski zastupnici u petak će raspraviti konačni prijedlog Zakona o zdravlju životinja kojim se uređuju pravila u području zdravlja životinja te o sprječavanju i kontroli bolesti životinja koje su prenosive na životinje ili ljude kako je određeno Uredbom EU.

Također, Zakonom o zdravlju životinja omogućuje se proglašavanje zona ograničenja rješenjem umjesto naredbom kako bi se omogućilo brzo određivanje novih zona ograničenja te bi se učinkovitije moglo reagirati i provoditi mjere kontrole bolesti.

Prije toga zastupnici će raspraviti izmjene i dopune Zakona o morskom ribarstvu te izmjene i dopune Zakona o akvakulturi kojima će se osigurati prilagodba hrvatskog zakonodavstva uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj te usklađivanje našeg zakonodavstva s pravnom stečevinom EU.

Uz to, dodatno se unaprjeđuju postojeća normativna rješenja u područjima propisa koja su se u trenutnoj provedbi pokazala neodgovarajućima.

Izmjenama i dopunama obaju tih zakona regulirati će se i pitanje donošenja i provedbe mjera potpore u okviru novoga Programa za ribarstvo i akvakulturu Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2021.-2027. godine.