Hrvatski sabor odbio je u petak Izvješće o radu Hrvatske energetske regulatorne agencije (HERA) za prošlu godinu.

Predloženi zaključak da se ne prihvaća Godišnje izvješće i izvješće o ostvarenju proračuna HERA-e za prošlu godinu, dobio je jednoglasnu podršku zastupnika, njih 129.

Saborski klubovi izrekli su u četvrtak niz zamjerki na rad HERA-e u prošloj godini, te su nakon Vlade i nadležnog Odbora za gospodarstvo, i vladajući Klub HDZ-a kao i oporbeni klubovi najavili da neće prihvatiti izvješće o tom radu.

Izvješće za 2021. je opsežno, koncentrirano je na stanje u sektoru električne energije, dok je stanje u sektoru plina i toplinarstva oskudno obrađeno, a što je zabrinjavajuće, rekao je Žarko Tušek (HDZ).

“Svi moramo tražiti da se sve vezano za  pljačku prirodnog plina rasvijetli, a svi odgovorni sankcioniraju“, naglasila je jučer Vesna Vučemilović (HS).