Ovog mjeseca iz tiska je izašla nova knjiga u nakladi Izdavačke kuće Veda iz Križevaca. Radi se o monografiji pod naslovom Križevci – vjekovi slobodnog kraljevskog grada – Grad i spomenici. Autori ovog zanimljivog izdavačkog projekta su dr. sc. Zdenko Balog i Nikola Žulj.

Što vas je motiviralo da napravite jednu monografiju ovakvog tipa, a tiče se grada Križevaca?

ZB: I prije nego sam se doselio u Križevce bavio sam se njegovom prošlošću, a intenzivnije od kada sam i stanovnik ovog grada. Kako oduvijek proučavam gradove, a i tome govore i dva sveska o gradovima Hrvatske, javila se želja da nastavimo s edicijom i pojedinačnim temama hrvatske kulturne baštine. Smatram da je na tom tragu i logično da smo upravo krenuli s Križevcima.

NŽ: Naša izdavačka kuća se inače bavi izdavanjem djela o najvrjednijim i najbogatijim kulturnim i prirodnim Hrvatske, tako je nastala ta želja za izdavanjem monografije i o Križevcima, koji u povijesnom kontekstu imaju veliku ulogu. Mi smo već napravili jedan sintetski pregled 127 gradova Hrvatske u monografijama Gradovi kontinentalne Hrvatske i Gradovi jadranske Hrvatske, i sada obrađujemo pojedinačne gradove i na pojedinačna remek djela.

S obzirom da su Križevci jedno nepresušno vrelo kulture i povijesti, smatrate li da je ipak premalo monografija i općenito publikacija ovakvog tipa objavljeno o gradu?

NŽ: Slažem se da je premalo. Još 2006. godine objavio sam monografiju Križevci i kalničko prigorje. Ta knjiga se prodala i sada se pojavila potreba da se objavi jedna drugačija knjiga o samom gradu Križevcima. Križevci su stvarno grad koji ima, kako ste rekli, to jedno nepresušno vrelo kulture.

Nikola Žulj

Nikola Žulj

Po čemu se ova knjiga o Križevcima razliku od ostalih do sada?

NŽ: Sve u ovoj knjizi odiše novim duhom i pristupom koji postavlja nove, visoke standarde u obradi teme grada. Tekst, iako je pisan rukom stručnjaka i doktora znanosti, vrlo je pitak i protočan, jezgrovit i pristupačan širokom krugu korisnika i čitatelja ove knjige. stilski određen kao popularan znanstveni stil, tekst knjige ništa ne gubi na svojoj stručnosti, a dobiva na dojmljivosti i autentičnosti. Kada imate temu koja obuhvaća vjekove jednoga grada, onda sažimanje i usredotočenost na najvažnije, na ono bitno i tipično, postaje ključni postupak u realizaciji tekstualne dimenzije knjige. Knjiga u sadržajnom smislu, dakle, nema pretenziju obuhvatiti cjelokupnu poznatu povijest grada, za to ne bi dostajalo niti nekoliko knjiga, nego predstavlja sukus, odnosno srž onoga ključnog i najvažnijeg u toj povijesti, onoga što je grad određivalo i određuje u onome što predstavlja njegov identitet i što ga čini posebnim u odnosu na druge slične gradove. Koliko smo u toj namjeri bili uspješni, predstavlja izazov za povijesno-kulturološku kritiku, a ono što mi znamo je to da smo, naravno autor teksta posebice, bili temeljiti, iskreno i otvoreni, u primjeni ove metode.

riževci - vjekovi slobodnog kraljevskog grada - Grad i spomenici.

Nakon pomnog analitičkog odmjeravanja i vaganja velikog broja povijesnih činjenica, nakon njihovog komparativnog sučeljavanja s činjenicama povijesnog konteksta, pristupalo se sintetskom pregledu u čijoj su strukturi ti povijesni događaji.

U svom likovnom dijelu, odnosno u fotografskoj građi, ova monografija nimalo ne zaostaje za tekstualnim dijelom, a mjestimice mu i prednjači. Ne samo u izboru i upotrebi fotografija koje su sastavni i ključni dio ove knjige, već i samim načinima snimanja, dakle etapi koja prethodi izradi knjige, korišteni su postupci i radnje koji se čine nezamijenjivim i neophodnim u realizaciji glavnog cilja, odnosno ostvarenju visoko estetske knjige. To je, na primjer, izdvajanje objekata iz prirodnog konteksta i stavljanje  u neki estetski kontekst, u virulano prostor knjige, kao npr. Tišovljeva Bogorodica iz Nazareta s ikonostasa grkokatoličke katedrale. Jer dok ste vi u obilsaku, vjerojatno nećete primijetiti te određene detalje, to bogatstvo poteza, a ova knjiga upravo ima ovo za cilj.

Kao što ste i rekli gosp. Žulj, bogatstvo knjige je upravo na tim izdvojenim fotografijama, pa tako recimo evo jedno primjera, historicistički prikaz kuće Schwartz. Većina nas koji hodamo kroz grada teško da se “opterećujemo” tim detaljima, a koji su zapravo vrlo zanimljivi, stoga i jest cilj da se upravo ti detalji prikažu u ovoj knjizi.

ZB: Tako je. Knjiga ima i za cilj da ljudima koji dolaze u Križevce, ili ljudima koji nikada neće doći. da im prenese unaprijed nešto duha i ljepote našega grada, taj jedinstveni urbanitet Križevaca. Knjiga je namijenjena i našim sugrađanima da bi upoznali grad za koji misle da poznaju.  Nadam se da smo ovo knjigom postigli da ljudi malo drugačije pogledaju na grad, da nešto primijete na njemu, nešto doznaju i da taj grad, da iskoristim moto kod pisana upoznati znači zavoljeti, a zavoljeti znači upoznati.

zdenko balog (2)

Dr. sc. Zdenko Balog

Koliko je dugo potrajao rad na izdavanju knjige tj. koliko dugo je cjelokupan proces njezinog nastanka potrajao?

ZB: Sam tekst nije uzeo puno vremena, ali jedan određeni pripremni rad jest. Naime, svi moji dosadašnji radovi o Križevcima, doduše ne s namjerom, su zapravo bili priprema za jedno ovakvo izdanje, dakle sve moja dosadašnja znanja i istraživanja sažima ova knjiga. Tako da kada se uzme to u obzir onda su pripreme dugo trajale.

Listajući knjigu, s umjetničke pozicije gledano, prednjači razdoblje baroka.

ZB: Križevci se u to vrijeme nalaze na rubu onoga krvavoga limesa u vrijeme turske okupacije. Ako uzmemo u obzir da su Križevci u srednjem vijeku bili u naponu snage s prerogativima glavnog grada Hrvatske i koji su bili središte velike Križevačke županije. Tada dolazi turska opasnost i nekoliko puta Križevci i okolica su bili popaljen. Zbog toga nemamo puno uvida u sjaj srednjovjekovnih Križevaca. Tako se Križevci u vrijeme baroka, napose dolaskom crkveni redova, ponovo obnavljaju, a napose u vremenu koji se naziva galantno stoljeće i postavlja temelje za razvoj Križevaca u 19. stoljeću.

balog i zulj

U ovoj knjizi je gosp. Žulj završila dio Vaše bogate fotografske arhive i vjerojatno je trebalo vremena da napravite selekciju.

NŽ: Tako je. Ima tu suvremenih fotografija, ima nešto starijih. Npr. 2006. godine, s obzirom na proračun koji sam imao, naručio sam balon, pa su neke snimke nastale iz balona, pa neke su nastale i iz aviona. Međutim, ovoga puta nisam si to mogao dozvoliti, pa su tako neke zračne fotografije stare 10-ak godina, a neke su i dalje aktualne.

Što se tiče selekcije fotografija, to je činio i najveći dio posla. Trebalo je sve te silne fotografije pregledati po mjestu, po datumu i sl., i onda izdvojiti određenu fotografiju odnosno fotografije. Svaka ta fotografija moja biti lijepa, interesantna, da na zanimljiv način predstavlja objekte. mora imati dobro osvjetljenje, da sve što zahtjeva dobra fotografija čini knjigu lijepom i preglednom. Knjiga je lijepi poklon, suvenir i smatram da smo u tome uspjeli.

Možemo li reći da je knjiga onda i neka vrsta turističkog vodiča?

NŽ: Ne. Naime, turistički vodiči uglavnom građi pristupaju na jedan shematiziran način. Ova knjiga samim odabirom materijala, odabirom vrste papira, tiska, korica knjige i sl., upravo žanrovski željeli odmaknuti se od turističkog vodiča. Klasični turistički vodič mora biti jeftin i široko dostupan. Rade se brzopleto, površno nestudizno. Ova knjiga želi biti zabilješka trajnih vrijednosti, dakle onog navažnijeg i nalijepšeg što grad posjeduje. I to je ta razlika.

ZB: Dakle, turistički vodiči su racionalni i oni su namijenjeni ljudima koji su u obilasku kada se juri iz mjesta u mjesto tj. iz grada u grad i koji nastoje da pomoću vodiča ne propuste ono što se ne bi smjelo “propustiti”.

nikola zulj

Kada je u planu promocija?

NŽ: Ove godine neće biti, zbog gustog rasporeda događaja. Planiramo je prezentirati u vremenu kada će biti tzv. suša kulturnih događaja.

Planovi za naredno razdoblje.

NŽ: Sljedeću godinu nam je u plani jedan projekt gdje bi zahvatili cijelu regije tj. regiju hrvatsko Zagorje, a te monografije su dio biblioteke koji se zove kulturni turizam, koja je i osnovana radi prezentiranja najvrjednijeg bogatstva Hrvatske.

Knjiga je u opticaju i u prodaji, a moćete je naručiti na linku ovdje.

prigorski.hr