Jutros je održana telefonska sjednica vlade Republike Hrvatske na kojoj je donesena Uredba o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata sukladno kojoj se najviše maloprodajne cijene računaju po formuli prema osnovnoj cijeni fosilnog goriva u prethodnom 14-dnevnom razdoblju, s ograničenom premijom od 0.0995 EUR/l (0.75 kn/l) za dizelsko i benzinsko gorivo te 0.0531 EUR/l (0,40 kn/l) za plavi dizel, a u iznosu 0.8229 EUR/kg (6.20 kn/kg) smjesa propan – butan za boce, odnosno 0.3716 EUR/kg (2.80 kn/kg) za velike spremnike.

Uredba stupa na snagu prvoga dana od dana objave, a ovakav režim vrijedit će za sljedeće 14-dnevno razdoblje.

Nove cijene iznosit će:

1.40 EUR/l (10.55 kn/l) za benzinsko gorivo (povećanje 0.02 EUR/l)
1.40 EUR/l (10.55 kn/l) za dizelsko gorivo (povećanje 0.02 EUR/l)
0.90 EUR/l (6.78 kn/l) za plavi dizel (povećanje 0.02 EUR/l)
1.42 EUR/kg (10.70 kn/kg) UNP za spremnike (povećanje 0.02 EUR/kg)
1.98 EUR/kg (14.92 kn/kg) UNP za boce (povećanje 0.02 EUR/kg).