Na području naselja Gornji Stupnik u Zagrebačkoj županiji, na gospodarstvu s mješovitim vrstama domaće peradi potvrđena je influenca ptica, objavljeno je u petak iz Ministarstva poljoprivrede.

Posjednik je 9. studenog 2022. godine, zbog uočenog povećanog uginuća peradi, obavijestio nadležnu ovlaštenu veterinarsku organizaciju koja je dostavila uzorke na laboratorijsko pretraživanje u Hrvatski veterinarski institut – Centar za peradarstvo u svrhu potvrde odnosno isključivanja ove bolesti.

Na predmetnom gospodarstvu, po zaprimljenoj sumnji, odmah su provedene mjere kontrole i sprječavanja daljnjeg širenja bolesti životinja sukladno trenutno važećem europskom zakonodavstvu.

U petak, 11. studenog 2022. godine, laboratorijski je potvrđen virus influence ptica podtipa H5N1, a određivanje patogenosti virusa je u tijeku. Ministarstvo poljoprivrede odredit će i područja (naselja) u zoni ograničenja (zona zaštite u radijusu od 3 km od zaraženog gospodarstva i zona nadziranja u radijusu od 10 km od zaraženog gospodarstva) u kojima će se provesti dodatne mjere u cilju ranog otkrivanja i suzbijanja bolesti.

Influenca ptica vrlo je kontagiozna virusna bolest divljih ptica i domaće peradi koja uglavnom ne uzrokuje bolest kod ljudi. Bolest se brzo razvija i završava iznenadnim uginućem peradi često bez vidljivih kliničkih znakova bolesti. Divlje ptice koje žive uz vodu, poglavito divlje patke, prirodno su otporne na bolest i ne pokazuju kliničke znakove oboljenja te predstavljaju rezervoar virusa i glavnu opasnost za širenje bolesti na domaću perad. Bolest se brzo širi i uzrokuje veliku gospodarsku štetu. Brojne europske zemlje kontinuirano prijavljuju slučajeve visokopatogene influence ptica ne samo u populaciji peradi, već i u divljih ptica te ptica u zatočeništvu (npr. zoološki vrtovi).

Ovo je treća pojava influence ptica u domaće peradi na području Republike Hrvatske tijekom 2022. godine.

S obzirom da je jesenska migracija divljih ptica u tijeku, a da zaražene divlje ptice kontinuirano predstavljaju rizik od pojave bolesti u domaće peradi, posjednicima koji drže perad preporuča se: onemogućiti kontakt peradi s divljim pticama;
s obzirom na učestalost pojave ove bolesti u zemljama u okruženju, provođenje biosigurnosnih mjera u svim uzgojima peradi bez obzira na veličinu jata (prvenstveno onemogućavanjem kontakta domaće peradi i ptica u zatočeništvu s divljim pticama, posebno pticama vodaricama koje su najčešće rezervoari virusa),
držati perad u zatvorenim ili ograđenim nastambama, kad god je to moguće.

Posjednici koji drže perad dužni su: obvezno redovito pratiti zdravstveno stanje peradi, pernate divljači i ptica u zatočeništvu; obavezno redovito pratiti uobičajene parametre proizvodnje (unos vode i hrane, nesivost); obvezno prijaviti ovlaštenoj veterinarskoj organizaciji pojave znakova bolesti, promjene uobičajenih parametara proizvodnje i/ili uginuća kako bi se provelo uzorkovanje i time omogućilo rano otkrivanje infekcije,
za posjednike peradi s 250 i više jedinki propisane su minimalne biosigurnosne mjere koje su dužni redovito provoditi u skladu s Naredbom o mjerama zaštite zdravlja životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju u 2022. godini (Narodne novine br. 145/21 i 90/22).

U peradi oboljele od influence javljaju se sljedeći znakovi bolesti: iznenadna uginuća bez kliničkih znakova bolesti; potištenost, nakostriješenost perja, kašalj, šmrcanje, sinusitis, disanje na otvoreni kljun; cijanoza kreste i podbradnjaka; sitna točkasta krvarenja po sluznicama te potkožna krvarenja uočljiva u perjem nepokrivenim područjima nogu;
značajan pad nesivosti i valivosti te loša kvaliteta ljuske jajeta; živčane smetnje (grčevi, kretnje u krug, paraliza, otežano kretanje), krvarenja krijeste i podbradnjaka.

Ministarstvo poljoprivrede osiguralo je pripravnost na broju telefona 099/4392-507 na koji građani mogu dojaviti svako povećano uginuće ili znakove bolesti u divljih ptica.