Na šeste manjinske tj. izbore za vijeća i predstavnike nacionalnih manjina u općinama, gradovima i županijama izašlo je samo 10, 3 posto birača, približno kao i na izbore prije četiri godine.

Od 244 tisuće birača, pripadnika manjina, svoje je pravo iskoristilo samo njih 25.100, pokazuju podaci Državnog izbornog povjerenstva (DIP).

Glavnina vijeća i predstavnika, konkretno njih 338, odnosno 106, izabrana je u nedjelju, 7. svibnja, a jedino preostalo vijeće, ono srpske nacionalne manjine u općini Mikleuš u Virovitičko-podravskoj županiji, izabrano je jučer, čime je izborni ciklus završen.

Slijedi konstituiranje vijeća, a konstituirajuće sjednice trebale bi se održati do 1. srpnja, odnosno 45 dana od objave konačnih rezultata izbora. Sjednice sazivaju nadležni lokalni dužnosnici: župani, gradonačelnici i načelnici.

Koliko su manjinski izbori stajali još se precizno ne zna, trebalo bi se znati sredinom lipnja, do kada bi županije, gradovi i općine u kojima su održani trebali objaviti cjelovita izvješća o troškovima.

Naime, izborni troškovi nisu briga države, nego lokalnih jedinica u kojima su izbori održani, a njih je ukupno 201: 19 županija i Grad Zagreb, 65 gradova i 116 općina.

Do tada, ostaje procjena da će stajati oko milijun i pol eura.

Najbolji odaziv ruske, najlošiji slovenske manjine  

Mjereno postotcima, najbolji odaziv imala je ruska nacionalna manjina (20, 4 posto), najlošiji slovenska (4, 6 posto).

Od 691 pripadnika ruske manjine na izbore ih je izašlo 141,  a od 5.609 pripadnika slovenske manjine njih 256.

Po odazivu, nakon ruske, slijede romska (19, 6 posto), mađarska (18, 3 posto) i bošnjačka (17, 7 posto) nacionalna manjina.

Uz slovensku, slab odaziv imale su i crnogorska (5 posto), turska (6, 2 posto) i bugarska (6,9) manjina.

Najbrojnija, srpska manjina imala je odaziv od 8, 4 posto – od 153 tisuće pripadnika te manjine s pravom glasa, na birališta ih je izašlo gotovo 13 tisuća, što čini polovicu svih izašlih na manjinske izbore.

Među županijama najbolja Međimurska

Gledano po županijama, najbolji odaziv, 26, 4 posto, zabilježen je u Međimurskoj (od 4.316 birača glasovalo 1.140), a najlošiji, 4, 6 posto, u Splitsko- dalmatinskoj županiji gdje je od 7.470 birača glasovalo 343.

Dobar odaziv imale su i Ličko- senjska (20 posto) i Vukovarsko- srijemska županija (16, 2 posto), dok su u skupini onih gdje je odaziv bio manji od šest posto Zagrebačka, Zadarska i Dubrovačko- neretvanska županija.