Danas (u četvrtak) s dežurstvima je započela je treća smjena redovite dislokacije koprivničkih vatrogasaca u Nacionalnom parku Brijuni.

Na Velikom Brijunu sljedeća dva tjedna dežurat će četiri profesionalna vatrogasca Javne vatrogasne postrojbe Koprivnica s auto cisternom Vatrogasne zajednice grada Koprivnice (na korištenju u DVD-u Starigrad). Vozilo ima spremnik sa 4000 litara vode i spremnik sa 200 litara pjenila, a opremljeno je radio stanicom.

dislokacija NP Brijuni - 3. smjena (2)

Na Malom Brijunu nalaze se dva dobrovoljna vatrogasca iz DVD-a Jagnjedovec i Novačka, a na Vangi dva vatrogasca iz DVD-a Jagnjedovec.

dislokacija NP Brijuni - 3. smjena (3)

S prvom dislokacijom na Mali Brijun poslano je i interventno vatrogasno vozilo Renault Master u vlasništvu VZG-a Koprivnica (na korištenju u DVD-u Štaglinec).