Platforma Možemo! tvrdi kako ih država tuži za 40.000 kuna jer su na lokalnim izborima u Osijeku na listi imali – previše žena!
Naime, od ukupno 31 osobe na listi, njih 23 su bile žene. Ročište je danas, a njihov stav je jasan: ‘Tužba je protivna svrsi zakona, a to je upravo ostvarivanje veće zastupljenosti žena u politici i u predstavničkim tijelima nego što je sad slučaj’.

Napominju kako je politika u Hrvatskoj prečesto ‘klub muškaraca’.

– Vlade imaju po dvije ili tri ministrice, u Saboru je manje od 30% žena, a na lokalnoj razini su brojke često još i gore. Veće uključivanje žena u politiku jedan je od ciljeva našeg djelovanja – zato su na našim listama, za razliku od većine drugih političkih opcija, žene ne samo podjednako zastupljene, nego su i na vrhu listi. Liste gotovo uvijek slažemo po tzv. zip modelu, u kojem se na listi izmjenjuju muškarci i žene kako bi ih podjednak broj ušao u predstavnička tijela. To ne radimo zato da zadovoljimo formu ili zakon, nego zato što iskreno vjerujemo da veća zastupljenost žena može promijeniti politiku, javni diskurs i naše društvo nabolje – poručili su.