Ministar financija Zdravko Marić u srijedu je u povodu spominjanja povećanja zdravstvenog doprinosa radi financijske sanacije zdravstvenog sustava, rekao da se u Vladi o tome ne raspravlja, ali i istaknuo da rješenja za financijsku stabilizaciju zdravstva treba tražiti prije svega u rashodnoj strani toga sustava.

Upitan hoće li nakon lokalnih izbora biti povećan doprinos za zdravstveno osiguranje, odgovorio je da “to nije tema koja je na stolu” i da se u Vladi o tome nije razgovaralo, kao što je rekao i premijer Plenković.

“U programu Vlade i izbornom programu HDZ-a nigdje ne piše išta vezano uz doprinose”, rekao je Marić.

Ministar financija je istaknuo da Vlada u fiskalnom području provodi aktivnosti na smanjenju poreznog opterećenja građana i gospodarstva. Najavio je da će tako i nastaviti, ali i ponovio već nekoliko puta svoj stav da rješenje za financijsku održivost zdravstvenog sustava ne treba zasnivati na njegovoj prihodnoj strani.

“Prihodna strana davala je i davat će svoj doprinos, ali ne može biti rješenje problema, što se već i pokazalo”, rekao je Marić.

Podsjetio je pritom da je država 2019. godine povećala stopu doprinosa za zdravstveno osiguranje s 15,5 na 16,5 posto, uz istovremeno ukidanje doprinosa za nezaposlene i ozljede na radu, što je rezultiralo ukupnim poreznim rasterećenjem od 900 milijuna kuna i povećanjem prihoda zdravstva od 1,4 milijarde kuna godišnje i sve to na teret državnog proračuna.

No to nije riješilo financijske probleme zdravstva i rješenje treba tražiti i na rashodnoj strani, smatra Marić.

Upitan može li se onda iz proračuna namaknuti tri i pol milijarde kuna za plaćanje duga veledrogerijama, odgovorio je da “država mora i platit će svoje obveze”.

“Bilo bi sjajno da su ti dugovi vezani uz prošlost, ali zdravstveni sustav generira i nove dugove. Treba učiniti sve da ne dolazi do generiranja novih dugova”, rekao je Marić.

“Kako bismo imali sadašnju kakvoću i dostupnost zdravstvenog sustava on mora biti financijski održiv”, dodao je.

Što se tiče kratkoročnih mjera, najavio je da će država “napraviti ubrzani transfer prema Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje i jednokratno pokriti dio dugova bolnica i ljekarni te da će istovremeno raditi “na iznalaženju ušteda”.

Marić je otklonio da će zbog podmirivanja tih dugova idućih mjesec-dva biti potreban rebalans proračuna.

“To se neće dogoditi u kratkom roku”, rekao je i napomenuo da će prva prilika za razmatranje makroekonomskih i fiskalnih projekcija biti krajem travanja, kada bi na Vladi trebao biti nacionalni program konvergencije.

(Hina)