Iduća nastavna godina počet će 4. rujna, a završiti 21. lipnja, a uz zimske praznike koji će se koristiti u dva dijela, učenici će imati i jesenski i proljetni odmor, stoji u nacrtu odluke o školskom kalendaru koju je Ministarstvo znanosti i obrazovanja uputilo u javno savjetovanje.

Prema nacrtu Odluke o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2023./2024. nastavna godina počinje 4. rujna 2023. godine i završava 21. lipnja 2024, odnosno 17. svibnja 2024. za učenike.

Prvo polugodište traje od 4. rujna do 22. prosinca, a drugo od 8. siječnja do 21. lipnja, odnosno za učenike završnih razreda srednje škole do 17. svibnja.

Jesenski odmor učenici će imati 2. i 3. studenoga 2023., a nastava će početi 6. studenoga.

Prvi dio zimskoga odmora počinje 27. prosinca 2023. i traje do 5. siječnja 2024., a nastava počinje 8. siječnja.

Drugi dio zimskoga odmora trake od 19. do 23. veljače, a nastava počinje 26. veljače.

Proljetni odmor za učenike počinje 28. ožujka i završava 5. travnja 2024., a nastava počinje 8. travnja.

Prema odluci, nastava se izvodi u najmanje 175 nastavnih dana, a za učenike završnih razreda srednje škole u najmanje 160 nastavnih dana.

Ako škola ne ostvari propisani nastavni plan i program, nastavna godina može se produljiti odlukom upravnog tijela županije, odnosno Gradskog ureda Grada Zagreba nadležnog za poslove obrazovanja, uz prethodnu suglasnost Ministarstva.

e-Savjetovanje je otvoreno do 30. ožujka i dostupno je na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=23477