Hrvatska je prva, i za sada jedina država članica EU, koja je uspostavila mehanizam nadzora postupanja policijskih službenika u suradnji s organizacijama civilnog društva, istaknuo je u petak potpredsjednik Vlade RH i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.

Vlada je na sjednici usvojila Nacrt sporazuma o suradnji radi provedbe nezavisnog mehanizma nadzora zaštite temeljnih prava u postupanju policijskih službenika MUP-a u području zaštite granica, nezakonitih migracija i međunarodne zaštite.

“Sukladno prijedlogu novog Pakta o migracijama i azilu o kojem se još uvijek vode rasprave u Vijeću EU Hrvatska je prva i za sada jedina država članica koja je uspostavila mehanizam nadzora postupanja policijskih službenika u suradnji s organizacijama civilnog društva koje imaju dugogodišnja iskustva u zaštiti ljudskih prava“, rekao je Božinović.

Nastavak nadzora postupanja MUP-a

Zaključenje sporazuma s Akademijom medicinskih znanosti Hrvatske, Akademijom pravnih znanosti Hrvatske, Centrom za kulturu dijaloga, Hrvatskim Crvenim križem te profesoricom Iris Goldner Lang kao neovisnom pravnom stručnjakinjom, dodao je, predlaže se radi kontinuiranog nastavka provedbe nadzora postupanja MUP-a.

Aktivnosti predviđene sporazumom provodit će se u razdoblju od 18 mjeseci s automatskim produljenjem, kroz najavljene i nenajavljene posjete promatrača policijskim postajama, policijskim upravama, vanjskoj granici, uključujući i zelenu granicu, na graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Crnom Gorom i Srbijom, kao i u prihvatilištima te prihvatnim centrima za strance.

Temeljem pojedinačnih izvješća promatrača, koordinacijski odbor izradit će polugodišnje i godišnje izvješće koje će biti objavljeno na internetskoj stranici Nezavisnog mehanizma nadzora, a MUP će izraditi akcijski plan izvršenja preporuka iz objavljenih izvješća.

Financiranje aktivnosti iz sporazuma, naveo je ministar, osigurano je u okviru Programa Republike Hrvatske – Fonda za integrirano upravljanje granicama – Instrumenta za financijsku potporu u području upravljanja granicama i vizne politike za razdoblje 2021. – 2027.

Saboru upućeno Izvješće o radu Povjerenstva za rad po pritužbama

U Hrvatski sabor Vlada je sa sjednice uputila Izvješće o radu Povjerenstva za rad po pritužbama za prošlu godinu. Zadaća povjerenstva je osiguravanje građanskog nadzora nad radom policije, a Božinović je izvijestio da je ono u prošloj godini održalo 11 sjednica i donijelo 222 odluka o pritužbama, “od kojih je zaprimljeno i riješeno 25 predmeta”.

MUP je za rad povjerenstva u 2021. osigurao milijun kuna, a isti iznos osiguran je i u ovoj godini te u projekcijama proračuna za razdoblje od 2023. do 2025.

“Edukacija policijskih službenika vezana uz primjenu policijskih ovlasti i dalje se provodi kontinuirano, kao i edukacija vezana uz odgovore na pritužbe građana”, rekao je Božinović.

Postupak podnošenja pritužbe detaljno je objašnjen na internetskim stranicama MUP-a, a upute građani mogu dobiti i u kontaktu s policijskim službenicima, dodao je.