Maja Grba Bujević (HDZ) izjavila je u srijedu da će uspostavljanje Povjerenstva koje odlučuje o pritužbama korisnika u sustavu socijalne skrbi omogućiti veću sigurnost, transparentnost i jačanje sustava, no Dalija Orešković (Centar) smatra kako se radi o neustavnom tijelu.

“S uspostavljanjem Povjerenstva doći će do pružanja veće sigurnosti i transparentnosti, pridonosi se jačanju sustava socijalne skrbi, boljoj organizaciji te sveobuhvatnoj zaštiti korisnika i boljoj kvaliteti i dostupnosti usluge”, rekla je Grba Bujević u Saboru tijekom rasprave o imenovanju pet članova Povjerenstva s područja socijalne skrbi.

Predsjednica saborskog Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku Renata Sabljar Dračevac rekla je da Povjerenstvo, po Zakonu o socijalnoj skrbi, ima ulogu razmatranja i odlučivanja o pritužbama korisnika koji nije zadovoljan odgovorom nadležnog  ministarstva o pruženoj usluzi, postupkom ili propuštanjem postupanja osoba koje obavljaju djelatnost.

Odbor je, između osam pravno valjanih kandidatura, jednoglasno predložio da se za pet članova Povjerenstva imenuju Ljubica Matijević Vrsaljko, Maja Vučinić-Knežević, Ivona Balić, Karolina Šestak i Katarina Radat. Članice na mandat od četiri godine imenuje i razrješuje Hrvatski sabor na prijedlog Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku.

Grba Bujević rekla je da se radi o kandidatima koji osobno i profesionalno udovoljavaju kriterijima i imaju višegodišnja postignuća rada na području socijalne politike, zaštite djece, ranjivih skupina ili osoba s invaliditetom, starijih osoba i sl.

Povjerenstvo odstupa od uobičajenog puta u podnošenju pravnih lijekova

“Povjerenstvo za osnovanost pritužbi je neustavno tijelo”, rekla je Dalija Orešković (Klub Centra i GLAS-a). Smatra kako Povjerenstvo koje će odlučivati o osnovanosti pritužbe podnositelja odstupa od uobičajenog puta u podnošenju pravnih lijekova protiv upravnih akata nadležnih državnih tijela jer zapravo kontrolira nadležno ministarstvo.

“Osnivanjem ovakvog Povjerenstva, koje će provoditi kontrolu nad odlukama ministarstva, korisnicima se uskraćuje sudska zaštita nad radom državne uprave, kao i podnošenje izvanrednih pravnih lijekova pred Vrhovnim sudom”, ocijenila je.

I Martina Vlašić Iljkić (Klub SDP-a) smatra da se osnivanjem Povjerenstva stvara dodatna pravna nesigurnost, omalovažava struka te je jasno da je to Povjerenstvo osnovano kako bi se zadovoljila forma zbog određenih interesnih skupina ali sadržaja i prave funkcije nema.

“Pet politički biranih osoba u Hrvatskom saboru da ukaže na propuste, koje nije uočilo ministarstvo i odredilo mjere, čini se izvan svake pameti”, poručila je.

Podsjetila je kako su protiv osnivanja Povjerensdta bile i pravobraniteljice za osobe sa invaliditetom te za ravnopravnost spolova.

Tijekom pojedinačne rasprave Miro Bulj (Most) upozorio je da je Zakon o socijalnoj skrbi prenormiran i dvosmislen, a građani iz ruralnih sredina diljem zemlje neće moći iskoristiti pravnu pomoć. “Ovim zakonima koji su prenormirani nećemo pomoći toj sirotinji”, ocijenio je.

Sabor je od 11 do 13 sati, u vrijeme održavanja nogometne utakmice između Hrvatske i Maroka, napravio stanku, a u 13 sati rad će nastaviti slobodnim govorima. U 15,30 sati zastupnici će početi raspravu o prijedlogu državnog proračuna za iduću godinu.