Nove super-kamere snimat će hrvatske autoceste. Njih više od 1000 digitalnih s visokom rezolucijom prema planu bi trebale biti postavljene do kraja godine.

Pogledajte prilog.