Canadair CL-415 iz sastava Protupožarnih namjenski organiziranih snaga Oružanih snaga RH upućen je u srijedu u Sloveniju radi gašenja požara na području Kostanjevice na Krasu, izvijestilo je Ministarstvo obrane.

Canadair Hrvatskog ratnog zrakoplovstva upućen je na gašenje požara u Sloveniju, temeljem Naredbe ministra obrane o uporabi Oružanih snaga RH radi pružanja humanitarne pomoći u gašenju požara u Sloveniji, a na osnovu zahtjeva poslanog preko Mehanizma EU-a za civilnu zaštitu.

“Uputili smo Canadair u Sloveniju kako bismo pomogli našim prijateljima i susjedima koji se bore s ovim velikim požarom. Vjerujem da će naš protupožarni avion pomoći da se zaštite kuće i imovina stanovnika tog područja. Hrvatska je sretna jer ima vrhunske pilote koji pomažu kad je to najpotrebnije“ poručio je u priopćenju ministar obrane Mario Banožić.

Po završetku angažmana u Sloveniji, avion HRZ-a vratit će se u matičnu bazu u vojarnu “Pukovnik Mirko Vukušić” u Zemuniku.

Člankom 56. stavkom 6. Zakona o obrani propisana je ovlast Vlade da, uz suglasnost Predsjednika Republike, godišnjom odlukom odobri prelazak granice Oružanim snagama RH radi pružanja humanitarne pomoći na zadaćama protupožarne zaštite. U skladu s tim, Vlada je na sjednici 3. ožujka 2022. donijela Odluku o prelasku granice Oružanih snaga radi pružanja humanitarne pomoći u inozemstvu na zadaćama protupožarne zaštite. Tom se odlukom odobrava prelazak granice RH Oružanim snagama radi pružanja humanitarne pomoći u inozemstvu na zadaćama protupožarne zaštite u 2022. godini. Za izvršenje zadaća odobrava se korištenje zrakoplova Hrvatskog ratnog zrakoplovstva.