Jačanje preventivne zdravstvene zaštite i domova zdravlja, reorganizacija bolničkog sustava te praćenje ishoda liječenja neke su od temeljnih ciljeva reforme zdravstva koju je u četvrtak predstavio ministar zdravstva Vili Beroš najavivši jačanje javnog zdravstvenog sustava.

Prva poluga reforme je izmjena temeljnih zdravstvenih zakona o kojima se javna rasprava produžava za pet dana, do 8. studenoga, rekao je Beroš na konferenciji za novinare na kojoj je reformu zdravstva nazvao najvažnijim političkim i društvenim projektom u Hrvatskoj.

Promjene su nužne, potrebno je ispraviti disfunkcionalnosti i ozdraviti zdravstveni sustav, poručio je Beroš. Mogućnosti su ograničene ali se ovim prijedlozima htjelo pronaći optimalno rješenje.

”Cilj nam je postići ravnotežu između želja i očekivanja pacijenata i objektivne mogućnosti države i društva, računajući na raspoložive resurse”, kaže ministar.

Jedan od ciljeva je jačanje primarne zdravstvene zaštite koja sada ne vrši svoju ulogu kako treba. Za to nisu krivi liječnici ali to se mora mijenjati. “Primarna zdravstvena zaštita mora postati najjači adut naše borbe protiv bolesti”, istaknuo je Beroš.

Cilj je i rano otkrivanje bolesti pa je okretanje preventivi nužnost, kao i razvoj zdravstvene pismenosti od najranije dobi.

Uspostavit će se preventivni sistematski pregledi s ciljem ranog otkrivanja bolesti te će se reorganizirati bolnički sustav.  Povećat će se broj specijalizacija u primarnoj zdravstvenoj zaštiti što će pomoći u prevladavanju nedostatka liječnika.

Specijalistička zdravstvena zaštita prebacuje se i na primarni nivo, u domove zdravlja. Specijalisti iz bolnica radit će i u domovima zdravlja, za što će biti dodatno plaćeni. Kako bi se to riješilo, sa specijalistima će se sklapati dodatni ugovori o radu, istaknuo je Beroš.

Što se tiče plaćanja, ministar jer rekao kako je došlo vrijeme da se plaća prema kvaliteti pružene usluge i ishodima liječenja.

Beroš je pozvao na konsenzus oko temeljnih ciljeva reforme. Sve one koji imaju konstruktivne prijedloge pozvao je da se uključe u javno savjetovanje koje je u tijeku o izmjenama Zakona o zdravstvenoj zaštiti i Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju.

Nakon toga zakoni će biti poslani u dva saborska čitanja.

Beroš je, uz ostalo, najavio reviziju nacionalnih preventivnih programa malignih bolesti, uvođenje preventivnog programa ranog otkrivanja melanoma te uspostavu hitne helikopterska služba trebala bi biti uspostavljena do 2024. godine.